Pháp thoại “Làm mới thân tâm” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thánh – T. Đồng Tháp) ngày 24/06/2020

Bài liên quan