Pháp thoại “Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè – T. Tiền Giang) ngày 21/06/2020

Bài liên quan