Pháp thoại “Quy tắc cho người tu Phật” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 20/07/2020

Bài liên quan