Pháp thoại “Nói dễ làm khó” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP . Sa Đéc – Tỉnh Đồng Tháp) ngày 01/07/2020

Bài liên quan