Pháp thoại “Đối cảnh luyện tâm – đối nhân luyện tánh” do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 04/07/2020

Bài liên quan