Ba cách sống vô ưu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 03/06/2019

Nếp sống an lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 08/05/2019

Nhìn đời qua chiếc gương soi – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại tịnh xá Ngọc Hải (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 26/05/2019

Người ngày xưa – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019

Quy luật tất yếu – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Trung Hưng (H. Hoài Đức - TP. Hà Nội), ngày 01/04/2019

Phương thức chăm sóc người bệnh – Thích Viên giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.03.2019

Có nhiều kiểu đi chùa – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Minh Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) ngày 21-04-2019

Lòng người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Hương Sơn (Đà Nẵng) ngày 15-03-2019

Những điều làm ta cắn rứt không yên – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Quảng Đức (Tánh Linh - Bình Thuận) ngày 30-03-2019

Cái gì cũng nên vừa phải mà thôi – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Chùa Xá Lợi (Quận 3, Hồ Chí Minh) ngày 16.05.2019

Nói dễ làm khó – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16.11.2018

Con Đường Đi Đến… – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Cổ Am (Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) ngày 01/05/2019

Quả báo của việc gây xung đột – Thích Thiện Thuận

Giảng tại trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu, ngày 18-05-2019