Vào lúc 09h00 ngày 01-01-Tân Sửu (12-02-2021) Tu Viện Tường Vân tổ chức Lễ Khánh Tuế chúc xuân đầu năm và Thượng Tọa Thích Phước Tiến có buổi chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Năm Mới Cơ Hội Mới”

Download MP3

Bài liên quan