Thực hiện: Phòng thu âm thuộc Wings Production (Youtube / Fanpage)

Nghe MP3 trên Spotify 

Oṃ Maṇi Padme Hūṃ được xem là câu thần chú uy quyền nhất trong các câu thần chú Mật Tông. MAṆI tượng trưng cho phương tiện và PADME tượng trưng cho trí tuệ. Nói cách khác, hai từ này gồm chứa toàn bộ con đường được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá; toàn bộ con đường tiệm thứ dẫn tới giác ngộ.
Thông thường người ta không giảng nghĩa Chân ngôn, nhưng ở đây cần nói thêm là: “ngọc quý” biểu hiện cho Bồ Đề Tâm (Bodhicitta), “hoa sen” chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là Tâm Bồ Đề nở trong lòng người. Tuy nhiên, Chân ngôn có những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ẩn theo cách trình bày của Kim Cương Thừa. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì Oṃ Maṇi Padme Hūṃ chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết Bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ứng với sáu cõi tái sinh của dục giới.

✔️Om: Quy mệnh; Mani: Viên ngọc như ý; Padme: Bên trong hoa sen; Hum: Tự ngã thành tựu
Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là: Úm ma ni bát ni/ di hồng hoặc Án ma ni bát mê hồng.
Theo Phật giáo Tây Tạng, Om Mani Padme Hum đại diện cho Bồ Đề Tâm
và có ước muốn giải thoát được khỏi vòng Luân Hồi.