Tương quan giữa Thiền và Mật

Tương quan giữa Thiền và Mật

I. DẪN NHẬP Những người học thiền thường nghe câu: “Đản nguyện không chư sở hữu, thiết vật thật chư sở vô”: chỉ cốt thấy mọi hiện tượng đều là...
Bồ đề tâm và lòng bi mẫn

Bồ đề tâm và lòng bi mẫn

“Càng nhanh càng tốt, con phải thành tựu sự Toàn Giác để giải thoát những bà mẹ chúng sinh của con - là vô lượng chúng sinh bao la...
Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa

Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa

Ở Solu Kumbu, hằng ngày tất cả người già đều quay kinh luân. Buổi sáng khi họ ở nhà và buổi tối trước khi họ đi ngủ, họ đều...
An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ Tát

An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ Tát

Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những cảm xúc hỗn loạn dần dần phai nhạt Khi không có những phóng dật, các hoạt động tích cực phát...
Trái tim của Đạo Phật

Trái tim của Đạo Phật

Một số học giả nói rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một môn khoa học tâm thức. Có khả năng điều này là đúng đối...
Uống dòng suối núi (Phần 9)

Uống dòng suối núi (Phần 9)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 12. Mila thu...
Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 16. Đối mặt...
Hoà bình theo quan điểm của Kim Cang Thừa

Hoà bình theo quan điểm của Kim Cang Thừa

“Người canh giữ đích thực cho hoà bình xuất phát từ nội tâm: tinh thần quan tâm và trách nhiệm về tương lai cho chính mình và vì phúc...
Uống dòng suối núi (Phần 7)

Uống dòng suối núi (Phần 7)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 8. Sự bối...
Uống dòng suối núi (Phần 8)

Uống dòng suối núi (Phần 8)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 10. Bài ca...
Uống dòng suối núi (Phần 5)

Uống dòng suối núi (Phần 5)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 4. Mila gặp...
Uống dòng suối núi (Phần 4)

Uống dòng suối núi (Phần 4)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 2. Bài ca...
Uống dòng suối núi (Phần 6)

Uống dòng suối núi (Phần 6)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 6. Bài ca...
Uống dòng suối núi (Phần 1)

Uống dòng suối núi (Phần 1)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** Tất cả nước...
Uống dòng suối núi (Phần 2)

Uống dòng suối núi (Phần 2)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** Dòng phái Kagyu...
Uống dòng suối núi (Phần 3)

Uống dòng suối núi (Phần 3)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** Về Những Bài...

Bài mới