Ý nghĩa và lợi ích hành giả trì Chú Đại Bi

Ý nghĩa và lợi ích hành giả trì Chú Đại Bi

Lời nói đầu: Ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh. Ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo. Ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia. Ngày 19-09, tưởng...
Một đời người một câu thần chú

Một Đời Người Một Câu Thần Chú

ĐÔI DÒNG CẢM TƯỞNG Tôi là người rất ngại “viết lách”. Viết, đối với tôi là cả một cuộc “vật lộn” với chữ nghĩa. Vậy mà từ khi được duyên...
Bốn chân lý cao quý

Bốn chân lý cao quý

Những Hướng Dẫn Cho Giải Thoát Tông Khách Ba  liên hệ đến câu hỏi về vấn đề làm thế nào để hướng dẫn học nhân với "những hướng dẫn thật...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không  11. Cái Thấy về Sự Hợp Nhất Bất Sinh VII. Cái Thấy Về...
Chuyển hóa tâm (chương 2)

Chuyển hóa tâm (chương 2)

CHƯƠNG II: CHUYỂN HÓA QUA TÁNH VỊ THA Các tính chất của Bồ Đề Tâm, ý hướng vị tha. Tám đoạn thơ dạy về cách Chuyển hóa Tâm của Geshe Langri...
Cái chết

Cái chết

Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để...
Từ Bi chú – Om Mani Padme Hung

Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung

Các thần chú là biểu hiện của âm thanh bắt nguồn từ cái rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng trống không. Bắt nguồn từ khái niệm...
Bốn Nền Tảng: Những Tư Tưởng Xoay Chuyển Tâm Hướng Về Pháp

Bốn Nền Tảng: Những Tư Tưởng Xoay Chuyển Tâm Hướng Về Pháp

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn...
Vầng sáng từ Phương Đông (P2)

Vầng sáng từ Phương Đông (P2)

CỘNG NGHIỆP - BIỆT NGHIỆP ĐẠT-LAI LẠT-MA: Có cộng nghiệp và biệt nghiệp. MIKE AUSTIN: Vâng. ĐẠT-LAI LẠT-MA: Cộng nghiệp của thế giới này không chỉ là nghiệp của loài người, mà là của...
Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn

Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn

Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn ở Ấn Độ, cùng với một người Do Thái và một người Hồi Giáo Sufi mỗi chúng tôi đưa ra ba câu...
Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm Thần Chú Đại Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì...
Ba thời chuyển pháp luân

Ba Thời Chuyển Pháp Luân

Cơ hội để Phật Tử Việt Nam tiếp cận với Phật Giáo Tây Tạng ngày càng nhiều. Kim Cang Thừa đã quen thuộc với một số Phật Tử hữu...
Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 16. Đối mặt...
Đời sống trong sáu cõi và thần chú OM MANI PADME HUM

Đời Sống Trong Sáu Cõi Và Thần Chú OM MANI PADME HUM

Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả,...
A Di Đà Phật nhất tự tâm chú

A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú

Câu chú này luôn luôn đi theo với Úm Ma Ni Pát Mê Hum (Hồng). Căn cứ theo chư sư truyền lại, nên thêm Úm A Di Ðát Phạ...
Tổng quan về Du Già hành tông

Tổng Quan Về Du Già Hành Tông

Du già hành tông là một  trong hai tông phái Đại thừa Phật giáo Ấn Độ. Sự sáng lập tông phái này được quy cho hai anh em ngài...

Bài mới