Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm giảng về mật pháp

Theo truyền thuyết của Mật giáo thì Mật giáo do Phật Tỳ-lô-giá-na, tức Đại-Nhật-Như-Lai truyền cho Bồ Tát Kim-Cang-Tát-Đỏa làm tổ thứ hai ở Cung Kim Cang Pháp Giới. Sau...
Uống dòng suối núi (Phần 7)

Uống dòng suối núi (Phần 7)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 8. Sự bối...
Uống dòng suối núi (Phần 6)

Uống dòng suối núi (Phần 6)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 6. Bài ca...
Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm Thần Chú Đại Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì...
Uống dòng suối núi (Phần 4)

Uống dòng suối núi (Phần 4)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 2. Bài ca...
Cái chết của một hành giả

Cái chết của một hành giả

Những Ngày Cuối cùng của Thân phụ Thầy Khenpo Gawang Một vài người đã yêu cầu tôi chia sẻ phần đời sau cùng của cha tôi. Cha tôi, Dechen Chogyal, đã...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không 2. Tại sao Thấy Đúng Là Cần thiết Bản văn này của...
Uống dòng suối núi (Phần 8)

Uống dòng suối núi (Phần 8)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 10. Bài ca...
Từ Bi chú – Om Mani Padme Hung

Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung

Các thần chú là biểu hiện của âm thanh bắt nguồn từ cái rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng trống không. Bắt nguồn từ khái niệm...
Tổng quan về quán đỉnh

Tổng quan về quán đỉnh

Quán đỉnh là một đặc trưng  của Phật giáo Kim Cương  thừa, tức nghi thức bắt   buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ...
Tứ diệu đế qua con đường Mật tông

Tứ Diệu Đế Qua Con Đường Mật Tông

 “Tứ Diệu Đế” là một pháp môn khi Đức Phật đã trở về với bản tánh tâm vi diệu thanh tịnh. Ngài đã hoàn toàn sáng suốt trong các...
Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí "vũ khí" để cải thiện cuộc sống

Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí “vũ khí” để cải thiện cuộc sống

Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí "vũ khí" để cải thiện cuộc sống Khánh Hằng Theo Trí thức trẻ/CNN Sự vui vẻ, khiếu hài hước khiến mọi thứ trở nên...
Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra) - Phần 1

Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra) – Phần 1

Chương 1: Xưng Tán Bồ đề Tâm 1) Sau khi thành tâm đảnh lễ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng tất cả thầy tổ đáng kính, tôi xin trình...
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 1)

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 1)

1. Ý THỨC VỀ CÁI CHẾT « Giống như một người thợ dệt đã dệt đến đoạn cuối cùng của sợi chỉ, đời sống của con người cũng thế »...
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)

9. PHẢN ỨNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP « Kẻ nào biết nói rằng: “Tôi sắp chết đây!”. Kẻ đó sẽ không còn sợ hãi nữa. Những ảo ảnh của...
Tĩnh lặng

Tĩnh lặng

TĨNH LẶNG (THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT) DaLai Lama - Tuệ Uyển dịch Trở Thành Đối Tượng Quy Y NHƯ NHỮNG PHẬT TỬ, chúng ta quy y tam bảo. Chúng ta nói "con...

Bài mới