Uống dòng suối núi (Phần 3)

Uống dòng suối núi (Phần 3)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** Về Những Bài...
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 3)

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 3)

5. TẠO NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀO GIỜ PHÚT LÂM CHUNG « Một số người chết trong bụng mẹ / một số khác khi mới sinh / một số khác...
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần cuối)

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần cuối)

11. SUY TƯ HẰNG NGÀY VỀ BÀI THƠ "Giống như sức mạnh của một thác nước rót xuống / Nước không không thể đổ ngược trở lên / Những chuyển...
Uống dòng suối núi (Phần 5)

Uống dòng suối núi (Phần 5)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 4. Mila gặp...
Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Uống dòng suối núi (Phần cuối)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 16. Đối mặt...
Chùa Tây Tạng - vết chân đầu tiên của Mật tông Việt Nam

Chùa Tây Tạng – Vết Chân Đầu Tiên Của Mật Tông Việt Nam

Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”. Muốn khám phá sự kiện...
Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa

Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa

Ở Solu Kumbu, hằng ngày tất cả người già đều quay kinh luân. Buổi sáng khi họ ở nhà và buổi tối trước khi họ đi ngủ, họ đều...

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm giảng về mật pháp

Theo truyền thuyết của Mật giáo thì Mật giáo do Phật Tỳ-lô-giá-na, tức Đại-Nhật-Như-Lai truyền cho Bồ Tát Kim-Cang-Tát-Đỏa làm tổ thứ hai ở Cung Kim Cang Pháp Giới. Sau...
Bảo Hành Vương Chính Luận

Bảo Hành Vương Chính Luận

(Ratnavali - Rin-chen ‘phreng-ba). Phẩm thứ ba: Tích Nhị Tư Lương Tạo Nhân Giác Ngộ Trước tác: Long Thọ Bồ Tát Dịch từ bản Anh ngữ của dịch giả Wulstan Fletcher 201.  Bây...
Từ Bi chú – Om Mani Padme Hung

Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung

Các thần chú là biểu hiện của âm thanh bắt nguồn từ cái rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng trống không. Bắt nguồn từ khái niệm...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không  11. Cái Thấy về Sự Hợp Nhất Bất Sinh VII. Cái Thấy Về...
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)

9. PHẢN ỨNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP « Kẻ nào biết nói rằng: “Tôi sắp chết đây!”. Kẻ đó sẽ không còn sợ hãi nữa. Những ảo ảnh của...
Uống dòng suối núi (Phần 4)

Uống dòng suối núi (Phần 4)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 2. Bài ca...
Bản tánh của tâm

Bản Tánh Của Tâm

Bạn thấy đấy, dù bạn gọi nó là sự chuyển hóa hay cái gì khác, thì nó cũng có nghĩa là cái gì đó đang phát triển. Tâm ta...
Chú Đại Bi - Nguồn Gốc Và Các Phiên Bản

Chú Đại Bi – Nguồn Gốc Và Các Phiên Bản

Giới thiệu về Chú Đại Bi Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội...
Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí "vũ khí" để cải thiện cuộc sống

Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí “vũ khí” để cải thiện cuộc sống

Đức Đạt Lai Lạt Ma bật mí "vũ khí" để cải thiện cuộc sống Khánh Hằng Theo Trí thức trẻ/CNN Sự vui vẻ, khiếu hài hước khiến mọi thứ trở nên...

Bài mới