Yếu tố Mật giáo trong hai thời công phu

Yếu tố Mật giáo trong hai thời công phu

Từ những lời cầu nguyện Trong Vinaya II, Tiểu phẩm (Cullavagga) có ghi lại sự kiện những Tỳ kheo sống trong rừng bị rắn độc cắn chết; Đức Phật...
A Di Đà Phật nhất tự tâm chú

A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú

Câu chú này luôn luôn đi theo với Úm Ma Ni Pát Mê Hum (Hồng). Căn cứ theo chư sư truyền lại, nên thêm Úm A Di Ðát Phạ...
Bảo Hành Vương Chính Luận

Bảo Hành Vương Chính Luận

(Ratnavali - Rin-chen ‘phreng-ba). Phẩm thứ ba: Tích Nhị Tư Lương Tạo Nhân Giác Ngộ Trước tác: Long Thọ Bồ Tát Dịch từ bản Anh ngữ của dịch giả Wulstan Fletcher 201.  Bây...
Uống dòng suối núi (Phần 6)

Uống dòng suối núi (Phần 6)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** 6. Bài ca...
Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra) - Phần 1

Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra) – Phần 1

Chương 1: Xưng Tán Bồ đề Tâm 1) Sau khi thành tâm đảnh lễ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng tất cả thầy tổ đáng kính, tôi xin trình...
Một ngày trên núi Tây Thiên

Một Ngày Trên Núi Tây Thiên

Để lại tất cả hành trang dưới chân núi, chúng tôi - gồm: tôi, hai Phật tử và một tài xế - cùng nhau “thướng sơn”. Tôi dự định...
Bốn chân lý cao quý

Bốn chân lý cao quý

Những Hướng Dẫn Cho Giải Thoát Tông Khách Ba  liên hệ đến câu hỏi về vấn đề làm thế nào để hướng dẫn học nhân với "những hướng dẫn thật...
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)

Khenchen Thrangu Rinpoche Đỗ Đình Đồng dịch TÁNH KHÔNG TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG hay SHENTONG & RANGTONG Hai Cái Thấy về Tánh Không  11. Cái Thấy về Sự Hợp Nhất Bất Sinh VII. Cái Thấy Về...
Chùa Tây Tạng - vết chân đầu tiên của Mật tông Việt Nam

Chùa Tây Tạng – Vết Chân Đầu Tiên Của Mật Tông Việt Nam

Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”. Muốn khám phá sự kiện...
Uống dòng suối núi (Phần 3)

Uống dòng suối núi (Phần 3)

Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân *** Về Những Bài...
Chuyển hóa tâm (chương 1)

Chuyển hóa tâm (chương 1)

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện cao quý Mang lợi lạc tới cho chúng sanh Quý giá hơn bảo châu như ý Tôi xin trân quý lý tưởng này không ngừng...
Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà...
Mantra Âm Thanh Của Chánh Giác

Mantra Âm Thanh Của Chánh Giác

OM là từ biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng.Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua...
Đời sống trong sáu cõi và thần chú OM MANI PADME HUM

Đời Sống Trong Sáu Cõi Và Thần Chú OM MANI PADME HUM

Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả,...
Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm Thần Chú Đại Bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì...
Từ Bi chú – Om Mani Padme Hung

Từ Bi Chú – Om Mani Padme Hung

Các thần chú là biểu hiện của âm thanh bắt nguồn từ cái rỗng không. Nó là âm thanh xác thực của khoảng trống không. Bắt nguồn từ khái niệm...

Xem nhiều

Bài mới