🔗 LINK ĐĂNG KÝ QUY Y NHÂN DỊP LỄ VU LAN – MÙA BÁO HIẾU:
https://bit.ly/quyytambaoTVTV
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:CHUONGTRINHVL2023B