Wednesday, 6 December, 2023
noi dau nào cua rieng ai

Nỗi đau nào của riêng ai

“Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất.Thực ra chỉ vì không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi.“-st-

Đừng đặt nặng 7 chữ “quá”

Phật dạy, con người muốn hạnh phúc phải biết điểm dừng, không đánh mất bản thân, đặc biệt phải tránh xa 7 chữ "quá" mang họa sát thân này trong tâm trí.   1....