THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Khoá Đào Tạo Kỹ Năng Sống – Thay đổi hành vi & nhận thức tích cực sau mỗi buổi học. Mùa 3 năm 2024

Tiếp nối sự thành công ở Khoá Đào Tạo Kỹ Năng Sống vừa qua, mùa 3 được khởi động vào Mùa Hè 2024 dành cho các em trong 2 nhóm tuổi từ 12-15 & 16-21.

Đặc biệt, các em sẽ được sinh hoạt NỘI TRÚ tại Tu Viện Tường Vân trong suốt thời gian học. Số lượng tối đa là 150 học viên cho mỗi nhóm tuổi mỗi khóa.

Kính mời quý Phật tử, quý Phụ Huynh có con em trong độ tuổi của chương trình đăng ký ghi danh.

KNS3 KNS3 1 KNS3 2

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG MÙA 3