Cuộc đời có thể có rất nhiều người bạn đồng hành, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết của ta. Nếu tìm được những người cùng chung chí hướng, bạn nhất định là một người may mắn.

Hãy tìm những người bạn kiến thức sâu rộng hơn ta, vì họ có thể giúp đỡ ta rất nhiều trên chặng đường dài phía trước.

Muốn bạn bè chơi được bền lâu, ta phải đối xử với họ thật chân thành. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác. Khi bạn bè gặp chuyện vui, phải hết lòng mừng cho họ.

Còn khi họ gặp tình cảnh khó khăn, ta phải giúp đỡ hết lòng. Những người ở bên ta khi ta hạnh phúc thì rất dễ quên đi, nhưng những người chìa tay giúp đỡ khi ta gặp chuyện buồn mới là những người ta khó quên nhất.

St