28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Giảng sư Thích Đồng Thành

Thích Đồng Thành

Thích Đồng Thành
80 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Đại đức Thích Đồng Thành thế danh là Võ Mộng Ðộc Lập

Thầy Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại New Delhi 2010. Là giảng viên tại phân khoa Phật học University of New Delhi, India từ năm 2007-2010. Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Nguyên Thiều – Tu Viện Nguyên Thiều. Trước khi về tu viện Nguyên Thiều, thầy trụ trì chùa Thọ Sơn, Phổ Quang.

Hiện tại Thầy là trụ trì Chùa Thiên An (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Trưởng Ban Hoằng Pháp kiêm Hiệu Trưởng trường Trung Cấp Phật Học Bình Định. Email: dongthanh109@yahoo.com

Đối Trị Bệnh Hôn Trầm Giải Đãi – Thích Đồng Thành

Bài pháp thoại Đối Trị Bệnh Hôn Trầm Giải Đãi do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa tu Phật thất...

Chuyển Hóa Khổ Đau Bằng Chánh Niệm (KT72) – Thầy Thích Đồng Thành 2016

http://youtu.be/ixABAXes3Tw Chuyển Hóa Khổ Đau Bằng Chánh Niệm (KT72) - Thầy Thích Đồng Thành mới nhất 2016 Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng trong khóa...

Vượt Qua Bế Tắc – Thầy Thích Đồng Thành

http://youtu.be/7F17Oq0RgREVượt Qua Bế Tắc người giảng Thích đồng Thành - khoá tu mùa hè 2016 chùa Hoằng Pháp
Sự Vi Diệu Của Tâm Từ (KT53) - Thầy Thích Đồng Thành thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Vi Diệu Của Tâm Từ (KT53) – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/-LRfvko_9z0Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Xả Ly Niệm Ác (KT43) - Thầy Thích Đồng Thành thuyết pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Xả Ly Niệm Ác (KT43) – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/vYu206BXj30Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Đời Ta Đi Về Đâu (KT16) - Thích Đồng Thành thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Đời Ta Đi Về Đâu (KT16) – Thích Đồng Thành thuyết giảng

http://youtu.be/2dtUnMkiiR4Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Âm Thanh Vi Diệu (KT09) - Thích Đồng thành thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Âm Thanh Vi Diệu (KT09) – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/1jtiSdJyDZkNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Cam Lồ Tịnh Thủy (KT31) - Thầy Thích Đồng Thành thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Cam Lồ Tịnh Thủy (KT31) – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/zyC7r3O8hbgNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Đồng Thành | Đại Đức Thích Đồng Thành giảng http://bit.ly/thichdongthanh Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Để Tội Lỗi Được Tiêu Trừ - Pháp thoại DD Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Để Tội Lỗi Được Tiêu Trừ – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/VfcxEJotFLkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bình Thường Tâm Niệm Phật - Bài giảng thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bình thường tâm niệm Phật – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/QRhH2PJoI3YXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Làm Nhà Cho Tâm - Pháp âm DD Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Nhà Cho Tâm – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/kXO3aaHrDo0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Tu Vô Thường - Pháp thoại thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Tu Vô Thường – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/1GMRNTkrBzQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tầm Quan Trọng Của Lòng Vị Tha - Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tầm Quan Trọng Của Lòng Vị Tha – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/wCksxmpfdVMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sống Trong Cõi Thịnh Suy - Pháp thoại thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trong Cõi Thịnh Suy – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/pra5hKkTbf0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tìm Phật - Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tìm Phật – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/h5vBt51EnUMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phát Bồ Đề Tâm - Pháp thoại thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phát Bồ Đề Tâm – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/0AgHEdlggM8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Phước Đức Sự Cung Kính - Pháp thoại thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phước Đức Sự Cung Kính – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/rvbf_Q_bZfAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Pháp Hoa Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Pháp Hoa Phần 2 – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/TkWvEr1S9yMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Trân Quý Sự Sống - Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Trân Quý Sự Sống – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/xfCcSaV3gF8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên - Đại đức Thích Đồng Thành thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/VBTgOYMVv48Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cư Sĩ Lý Tưởng - Bài giảng DD Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cư Sĩ Lý Tưởng – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/yQBNpn_AnSgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đại Nguyện Độ Sanh Của Bồ Tát Địa Tạng - Bài giảng DD Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Nguyện Độ Sanh Của Bồ Tát Địa Tạng – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/Jzwi4VLA6l0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sức Mạnh Của Người Tu - Pháp thoại thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Người Tu – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/iHtvCk5tLUUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh - Bài giảng thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/s8Rz3oikFfsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Điều Phục Chính Mình - Pháp thoại DD Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Điều Phục Chính Mình – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/7L8aMe7nFbMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Pháp Hoa Phần 3 - Pháp âm thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Tại Đạo Tràng Pháp Hoa Phần 3 – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/AHMc51OvthQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ánh Sáng Giác Ngộ - Bài giảng thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ánh Sáng Giác Ngộ – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/PAGLDKHn9coXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tuổi Trẻ Và Đời Sống Tâm Linh - Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ Và Đời Sống Tâm Linh – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/bhBaPs_2Y18Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bốn Niềm Vui - Bài giảng thầy Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Niềm Vui – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/X7m5BvDdCagXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Xây Đắp Ước Về - Đại đức giảng sư Thích Đồng Thành.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Xây Đắp Ước Về – Thích Đồng Thành

http://youtu.be/toAOUwq48wUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do đại đức giảng sư Thích Đồng Thành thuyết giảng https://goo.gl/5Zesh6 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...