28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
675 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Phật Dạy Tu Tập Hạnh An Vui - Thích Nữ Như Lan 2017

Phật Dạy Tu Tập Hạnh An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG THẠNH, (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 15/07/2017
10 Điều Tự Tại - Sư Cô Thích Nữ Như Lan thuyết giảng

10 Điều Tự Tại – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG VÂN (X. Tam Phước - TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai), ngày 11/07/2017
Niệm Phật Vận Dụng Ba Thứ Tâm - Thích Nữ Như Lan

Niệm Phật Vận Dụng Ba Thứ Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 - TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/07/2017
Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc - Thích Nữ Như Lan

Xin Đừng Làm Cha Mẹ Khóc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. TânThanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 11/07/2017
Niệm Phật Trọng Yếu - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Niệm Phật Trọng Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa VẠN HẠNH, (P. Tân Qui Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017
Ba Hạng Người Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Hạng Người Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa TIÊN CHÂU, (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 10/07/2017
5 Đức Hạnh Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan 2017

5 Đức Hạnh Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/07/2017
Tinh Tấn Là Căn Bản Hàng Phục Ma Chướng - Thích Nữ Như Lan 2017

Tinh Tấn Là Căn Bản Hàng Phục Ma Chướng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/07/2017
Ba Điều Tinh Yếu Của Phật Giáo - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Điều Tinh Yếu Của Phật Giáo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 02/07/2017
Bí Quyết Niệm Phật Đạt Nhất Tâm - Thích Nữ Như Lan 2017

Bí Quyết Niệm Phật Đạt Nhất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 07/07/2017
Học Cách Tích Đức - Thích Nữ Như Lan giảng 2017

Học Cách Tích Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIÊN PHƯỚC (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017
Niệm Phật Thiết Yếu - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Niệm Phật Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa ĐỨC HÒA (P. An Bình - TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 29/06/2017
Thế Gian Có Bốn Hạng Người - Thích Nữ Như Lan 2017

Thế Gian Có Bốn Hạng Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 01/07/2017
Niệm Phật Với Ba Điều Không - Thích Nữ Như Lan 2017

Niệm Phật Với Ba Điều Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHƯỚC SANH (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 27/06/2017
Tri Túc Là Căn Bản Gìn Giữ Đạo Nghiệp - Thích Nữ Như Lan 2017

Tri Túc Là Căn Bản Gìn Giữ Đạo Nghiệp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 05/07/2017
Vượt Qua Cám Dỗ Giữ Hạnh Thanh Bạch - Thích Nữ Như Lan 2017

Vượt Qua Cám Dỗ Giữ Hạnh Thanh Bạch – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/06/2017
Tâm Tha Thiết Vì Sinh Tử - Thích Nữ Như Lan 2017

Tâm Tha Thiết Vì Sinh Tử – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHƯỚC ÂN (X. Đông Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/06/2017
Giải Oan Kết - Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng 2017

Giải Oan Kết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Chùa HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 23/06/2017
Tham Dục Là Căn Bản Của Sinh Tử - Thích Nữ Như Lan 2017

Tham Dục Là Căn Bản Của Sinh Tử – Thích Nữ Như Lan

Chùa GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 28/06/2017
6 Pháp Thiết Yếu Vãng Sanh Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan 2017

6 Pháp Thiết Yếu Vãng Sanh Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Chùa DI LẶC (P. Bình Hưng Hòa A - Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh), ngày 18/06/2017
5 Quy Luật Khiến Cuộc Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan 2017

5 Quy Luật Khiến Cuộc Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Chùa TRƯỜNG AN (X. Tân Ngãi - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 20/06/2017
Giáo Hóa Người Bệnh - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Giáo Hóa Người Bệnh – Thích Nữ Như Lan

Chùa TÂN VIÊN (X. Tân Mỹ - H. Lấp Vò - T. Đồng Tháp), ngày 21/06/2017
10 Công Hạnh Người Xuất Gia Cần Tu Tập - Thích Nữ Như Lan 2017

10 Công Hạnh Người Xuất Gia Cần Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Chùa HƯNG THIỀN (X.Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/06/2017
Canh Tác Ruộng Tâm - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Canh Tác Ruộng Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa THIÊN THỌ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 19/06/2017
Cuộc Đời Vô Thường - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Cuộc Đời Vô Thường – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa GIÁC TÔN (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/06/2017
Những Điều Suy Ngẫm - SC Thích Nữ Như Lan 2017

Những Điều Suy Ngẫm – Thích Nữ Như Lan

Chùa LINH SƠN (Xã Mỹ Hiệp - Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp), ngày 17/06/2017
Những Đức Hạnh Lý Tưởng Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Những Đức Hạnh Lý Tưởng Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa HƯNG THIỀN (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/06/2017
Ba Điều Trọng Yếu Lúc Sinh Tiền - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Điều Trọng Yếu Lúc Sinh Tiền – Thích Nữ Như Lan

Thuyết giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 16/06/2017
Ba Chặng Đường Tu Tập - Thích Nữ Như Lan 2017

Ba Chặng Đường Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Video pháp thoại Ba Chặng Đường Tu Tập do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG KHÁNH (Phường 05 -TP. Vĩnh...
Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan 2017

Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Pháp âm Phạm Hạnh Của Người Xuất Gia được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội -...