27 C
Ho Chi Minh
Monday, 20 November, 2017
Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
732 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Địa Ngục Trần Gian - Thích Nữ Như Lan

Địa Ngục Trần Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 27/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08/11/2017
Sống Chết Không Sầu Muộn - Thích Nữ Như Lan

Sống Chết Không Sầu Muộn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 23/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y - Mặc Áo Quần - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y – Mặc Áo Quần – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 07/11/2017
Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp - Thích Nữ Như Lan

Căn Bản Tu Tịnh Nghiệp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 23/10/2017
Sống Với 5 Không - SC Thích Nữ Như Lan giảng 21/10/2017

Sống Với 5 Không – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Giác Vương (X. An Hiệp - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 03: Nghe Chuông Chánh Niệm - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 03: Nghe Chuông Chánh Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Tỉnh Đồng Tháp), ngày 31/10/2017
Phật Dạy Sống Đời An Vui - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy Sống Đời An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Hòa (Thị Xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương), ngày 25/10/2017
Ba Chướng Ngại Lơn Trên Lối Về Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan

Ba Chướng Ngại Lơn Trên Lối Về Cực Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (X. Đồng Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 20/10/2017
Khơi Nguồn An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Khơi Nguồn An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 18/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 02: Thỉnh Chuông Tỉnh Thức -Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 02: Thỉnh Chuông Tỉnh Thức -Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 26/10/2017
Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trẻ, Sống Đẹp - Thích Nữ Như Lan

Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trẻ, Sống Đẹp – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 14/10/2017
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 01: Thức Dậy Sớm, Mở Mắt Tuệ - Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 01: Thức Dậy Sớm, Mở Mắt Tuệ – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (Tỉnh Đồng Tháp), ngày 24/10/2017
Những Khảo Đảo Trên Đường Tu - Thích Nữ Như Lan

Những Khảo Đảo Trên Đường Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 13/10/2017
Một Cõi Đi Về - Thích Nữ Như Lan

Một Cõi Đi Về – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 01/10/2017
Bốn Điều Nguy Hiểm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Nguy Hiểm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/10/2017
Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Làm Nên Con Người Tốt – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 28/09/2017
Con Đường Dẫn Đến An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Con Đường Dẫn Đến An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 27/09/2017
Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu - Thích Nữ Như Lan

Phật Dạy 5 Chữ Gối Đầu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHẬT QUANG (X. Hòa Thạnh - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 24-09-2017
Những Điều Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Những Điều Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa PHƯỚC SANH (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 23/09/2017
Bình An Không Sợ Hãi - Thích Nữ Như Lan

Bình An Không Sợ Hãi – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHƯỚC ÂN, (X. Đồng Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 20/09/2017
Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm - Thích Nữ Như Lan

Kho Báu Trong Lòng Đất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HUNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 19/09/2017
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Nữ Như Lan

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017
Đạo Làm Con - Thích Nữ Như Lan

Đạo Làm Con – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/09/2017
Kiến Tạo Công Đức - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/08/2017
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017
Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017
Vu Lan Hoài Niệm - Thích Nữ Như Lan

Vu Lan Hoài Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 29/08/2017
Chuyển Hóa Tập Khí Xấu - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Tập Khí Xấu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA TRƯỜNG AN, (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 17/08/2017
Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ - Thích Nữ Như Lan

Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN THỌ, (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 16/08/2017