Trang Chủ Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
996 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
4 Pháp Làm Thối Thất Bồ Đề Tâm - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

4 Pháp Làm Thối Thất Bồ Đề Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 13/01/2019
Phương Pháp Giải Hạn - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phương Pháp Giải Hạn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/02/2019
Học Tập Hạnh Bồ Tát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Học Tập Hạnh Bồ Tát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Long Thanh Tự (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/01/2019
Tu Mau Kẻo Trễ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tu Mau Kẻo Trễ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 31/12/2018
Sống Đời An Lạc Biết Lo Tu - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sống Đời An Lạc Biết Lo Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 17/01/2019
Ba Lời Không Nên Nói, Ba Việc Không Nên Làm - Thích Nữ Như Lan

Ba Lời Không Nên Nói, Ba Việc Không Nên Làm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 13/09/2018
Niềm Vui Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 29/12/2018
Điều Công Bằng Nhất Trên Thế Gian - Thích Nữ Như Lan

Điều Công Bằng Nhất Trên Thế Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 19/01/2019
Buông Để Nhẹ Nhàng, Tu Để Giải Thoát - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Buông Để Nhẹ Nhàng, Tu Để Giải Thoát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 14/12/2018
5 Điều Không Thể Được - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

5 Điều Không Thể Được – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 28/12/2018
Vượt Thoát Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan

Vượt Thoát Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 10/12/2018
Bốn Phương Pháp Quán Niệm Chuyển Hóa Khổ Đau - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Phương Pháp Quán Niệm Chuyển Hóa Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Bình (H. Mang Thít - T. Vĩnh Long) ngày 13/11/2018
Thân Phận Một Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Thân Phận Một Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 18/12/2018
Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Căn Bản Cho Sự Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 19/12/2018
Gia Tài Quý Báu Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Gia Tài Quý Báu Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/12/2018