Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
882 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Học Cách Mỉm Cười Với Cuộc Sống - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Học Cách Mỉm Cười Với Cuộc Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 30/06/2018
Những Quy Tắc Ứng Dụng Cho Sự Tu Học - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Những Quy Tắc Ứng Dụng Cho Sự Tu Học – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp), ngày 08/06/2018
Bước Đầu Tu Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bước Đầu Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền,ngày 12/07/2018
Giấc Ngủ Ngon - Thích Nữ Như Lan

Giấc Ngủ Ngon – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 17/07/2018
Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức Sống Hạnh Phúc Chết An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bửu Liên (TP. Cần Thơ - T. Cần Thơ), ngày 11/07/2018
Trở Về Dưới Ánh Từ Quang - Ni Sư Thích Nữ Như Lan 2018

Trở Về Dưới Ánh Từ Quang – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (X. Mỹ Đức Tây - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 29/05/2018
Phương Pháp Trị Liệu Khổ Đau - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phương Pháp Trị Liệu Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/06/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 08: Giới Không Mang Hương, Hoa, Ngọc - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 08: Giới Không Mang Hương, Hoa, Ngọc – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/07/2018
Ý Nghĩa Ngày Lễ Vía Quán Âm 19 Tháng 06 - Thích Nữ Như Lan

Ý Nghĩa Ngày Lễ Vía Quán Âm 19 Tháng 06 – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Vân (TP. Biên Hòa - T. Đồng Nai), ngày 30/07/2018
Ba Thứ Quả Báo Trong Đường Sinh Tử - Thích Nữ Như Lan

Ba Thứ Quả Báo Trong Đường Sinh Tử – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Di Lạc (Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh), ngày 09/06/2018
Học Sống Theo Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Sống Theo Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 25/05/2018
Khổ Đau Từ Một Chữ Tham - Thích Nữ Như Lan

Khổ Đau Từ Một Chữ Tham – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/06/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/07/2018
Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Minh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/06/2018
Siêng Tu Phước Huệ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Siêng Tu Phước Huệ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (TT. Cái Tàu Hạ - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/05/2018
Bốn Pháp Không Sầu Muộn - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Bốn Pháp Không Sầu Muộn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 26/05/2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 06: Giới Không Nói Dối – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/06/2018
Cách Chuyển Hóa Khổ Đau - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

Cách Chuyển Hóa Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 18/05/2018
Người Tu Nên Biết - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Người Tu Nên Biết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 05-06-2018