27 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 25 April, 2018
Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
801 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Điều Kiện Hỗ Trợ Sự Bình An - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Điều Kiện Hỗ Trợ Sự Bình An – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (X. Tân Ngãi - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 13/03/2018
Ứng Dụng Năm Điều Sống Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan

Ứng Dụng Năm Điều Sống Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 12/03/2018
Hạnh Phúc Đơn Sơ Của Người Cư Sĩ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Đơn Sơ Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 04/04/2018
Những Yếu Tố Mang Đến Hạnh Phúc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Yếu Tố Mang Đến Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 27/02/2018
Phát Tâm - Lập Nguyện - Thực Hành - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Phát Tâm – Lập Nguyện – Thực Hành – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (X. Đông Hòa Hiệp - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 17/03/2018
Sống Đời An Vui Với Tiêu Chuẩn 5 Có - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sống Đời An Vui Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa An Lạc (X. Hòa Hiệp - H. Tam Bình - T. Vĩnh Long), ngày 28/02/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 19: Tán Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 19: Tán Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/01/2018
Thân Tâm An Lạc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Thân Tâm An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 26/02/2018

Phật Dạy Ba Điều Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Quan Âm (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 06/03/2018
Đón Xuân Đón Phúc Báo - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Đón Xuân Đón Phúc Báo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 23/02/2018
Tây Phương Cất Bước Trở Về - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tây Phương Cất Bước Trở Về – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/02/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 18: Trang Nghiêm Trên Điện Phật - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 18: Trang Nghiêm Trên Điện Phật – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/12/2017
Điều Gì Lớn Nhất - Thích Nữ Như Lan

Điều Gì Lớn Nhất – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/02/2018
Bốn Điều Tối Thượng - Ni Sư Thích Nữ Như Lan mới nhất 2018

Bốn Điều Tối Thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08-02-2018
Tu Tạo Thiện Căn Gieo Trồng Phước Đức - Thích Nữ Như Lan

Tu Tạo Thiện Căn Gieo Trồng Phước Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 07/02/2018
Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Phường Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/01/2018
Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/03/2018
Giá Trị Cao Quý Của Một Con Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Giá Trị Cao Quý Của Một Con Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 25/01/2018
Những Tiêu Chuẩn Niệm Phật Đạt Nhất Tâm - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Tiêu Chuẩn Niệm Phật Đạt Nhất Tâm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 28/01/2018
Tư Duy Tích Cực Để Sống An Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tư Duy Tích Cực Để Sống An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 29/12/2017
Người Phật Tử Đáng Kính - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Người Phật Tử Đáng Kính – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 24/01/2018
Con Đường Xuất Ly Tam Giới - Thích Nữ Như Lan

Con Đường Xuất Ly Tam Giới – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội - TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 08/01/2018
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 17: Trải Ngọa Cụ Dưỡng Tâm Linh - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 17: Trải Ngọa Cụ Dưỡng Tâm Linh – Ni Sư...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 26/12/2017
Sống An Lạc Với Tiêu Chuẩn 5 Có -Thích Nữ Như Lan

Sống An Lạc Với Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/01/2018
7 Pháp An Lạc - Thích Nữ Như Lan

7 Pháp An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/01/2018
Năm Tuất Kể Chuyện Chó - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Năm Tuất Kể Chuyện Chó – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 01/03/2018
Đời Khổ Đạo Vui - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Đời Khổ Đạo Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 28/12/2017
Cách Thức Vượt Qua Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan

Cách Thức Vượt Qua Khổ Đau – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 31/12/2017
Mở Cửa Tây Phương - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Mở Cửa Tây Phương – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 21/12/2017
Hành Trang Quý Nhất Của Đời Người - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Hành Trang Quý Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Đức Hòa (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 23/12/2017