Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
959 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Từ Chiếc Bánh Mật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 05/12/2018
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Thích Nữ Như Lan

Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vinh Long) ngày 10/11/2018
Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 09: Nghe Pháp – Thích Nữ...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 14/11/2018
Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy - Thích Nữ Như Lan

Sống An Vui Qua Lời Phật Dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Trường An (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 03/11/2018
Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cần Nuôi Dưỡng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Linh Phước Cổ Tự (H. Tân Phước - T. Tiền Giang) ngày 09/09/2018
Mỗi Ngày Phật Đản Sanh - Thầy Thích Pháp Hòa ( MI Ngày 17.6.2018 )

Mỗi Ngày Phật Đản Sanh – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Tâm Quang (Wayland, MI) ngày 17.6.2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 10: Vào Tự Viện – Thích...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 24/11/2018
4 Sự Đầy Đủ - Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng ngày 07-11-2018

4 Sự Đầy Đủ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/11/2018
Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/10/2018
22 Oai Nghi Của Sa Di Ni - Oai Nghi Thứ 08: Tập Học Kinh Điển - Thích Nữ Như Lan

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 08: Tập Học Kinh Điển –...

Giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/11/2018
Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/11/2018
Phẩm Hạnh Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Hạnh Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 20/10/2018
5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 30/10/2018
Hành Xử Của Người Con Phật - Thích Nữ Như Lan

Hành Xử Của Người Con Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/10/2018