32 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 19 September, 2017
Giảng sư Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan

Thích Nữ Như Lan
710 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Nữ Như Lan

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017
Đạo Làm Con - Thích Nữ Như Lan

Đạo Làm Con – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 04/09/2017
Kiến Tạo Công Đức - Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Công Đức – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/08/2017
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Quyết Định Vãng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/08/2017
Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017
Vu Lan Hoài Niệm - Thích Nữ Như Lan

Vu Lan Hoài Niệm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 29/08/2017
Chuyển Hóa Tập Khí Xấu - Thích Nữ Như Lan

Chuyển Hóa Tập Khí Xấu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA TRƯỜNG AN, (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 17/08/2017
Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ - Thích Nữ Như Lan

Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN THỌ, (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 16/08/2017
Bốn Chữ Hiếu - Thích Nữ Như Lan

Bốn Chữ Hiếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 29/08/2017
Mỹ Đức Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Mỹ Đức Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 15/08/2017
Đừng Quên Tâm Ban Đầu - Thích Nữ Như Lan

Đừng Quên Tâm Ban Đầu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2017
Vượt Qua Bốn Ải - Thích Nữ Như Lan

Vượt Qua Bốn Ải – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG THẠNH, (X. Tân Hội - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 18/08/2017
Bốn Điều Người Xuất Gia Cần Phải Làm - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Người Xuất Gia Cần Phải Làm – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Vũ Khí Chiến Thăng Ác Ma - Thích Nữ Như Lan

Vũ Khí Chiến Thăng Ác Ma – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN, (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 27/07/2017
Người Tôn Quý - Thích Nữ Như Lan

Người Tôn Quý – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LONG KHÁNH (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 12/08/2017
Người Niệm Phật Cần Biết - Thích Nữ Như Lan

Người Niệm Phật Cần Biết – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 - TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2017
Học Tập Năm Đức Tính Của Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Tập Năm Đức Tính Của Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA NAM AN, (X. Tân Phú - H. Thanh Bình - T. Đồng Tháp), ngày 09/08/2017
Liên Trì Cảnh Sách - Thích Nữ Như Lan

Liên Trì Cảnh Sách – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA VẠN HẠNH, (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 02/08/2017
Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan

Nguồn Năng Lượng Lớn Nhất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIỀN QUANG (X. Tân Thanh - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 31/07/2017
Niềm Vui Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Niềm Vui Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/07/2017
5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Quan Trọng Với Việc Tu Đạo – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA THIÊN PHƯỚC (X. Tân Nhuận Đông - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Học Tập 5 Điều Sống An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Học Tập 5 Điều Sống An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 05/08/2017
Tâm Đại Thừa Là Căn Bản Phổ Độ Chúng Sinh - Thích Nữ Như Lan

Tâm Đại Thừa Là Căn Bản Phổ Độ Chúng Sinh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 09/08/2017
Sân Hận Là Nguồn Tội Lỗi - Nhẫn Nhục Là Gốc Hạnh Lành - Thích Nữ Như Lan

Sân Hận Là Nguồn Tội Lỗi – Nhẫn Nhục Là Gốc Hạnh Lành – Thích Nữ Như...

Giảng tại CHÙA ĐỨC HÒA (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 28/07/2017
Bốn Hạnh An Lạc - Thích Nữ Như Lan

Bốn Hạnh An Lạc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 16/07/2017
Trì Giới Là Căn Bản Tiết Chế Dục Vọng - Thích Nữ Như Lan

Trì Giới Là Căn Bản Tiết Chế Dục Vọng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 03/08/2017
Tham Dục Nhân Đau Khổ - Bố Thí Hạnh An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tham Dục Nhân Đau Khổ – Bố Thí Hạnh An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA PHÁP LẠC (X. An Cư - H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 30/07/2017
Bố Thí Là Căn Bản Rộng Độ Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan

Bố Thí Là Căn Bản Rộng Độ Chúng Sanh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA GIÁC TÔN (X. Tân Bình - H. Châu Thành - T. Đồng Tháp), ngày 26/07/2017
Thân Bệnh Tâm Không Bệnh - Thích Nữ Như Lan

Thân Bệnh Tâm Không Bệnh – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 22/07/2017
Người Xuất Gia Gương Mẫu - Thích Nữ Như Lan

Người Xuất Gia Gương Mẫu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/07/2017