28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Giảng sư Thích Phước Tịnh

Thích Phước Tịnh

Thích Phước Tịnh
192 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử hòa thượng Thích Phước Tịnh

 • Thầy Thích Phước Tịnh họ Trần, sinh năm 1947, tại Đồng Tháp, Việt Nam.
 • Thầy xuất gia năm 1962, thọ giới Sa Di năm 1967 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.
 • Thầy thọ Tỳ Kheo năm 1972 tại Đại Giới Đàn Huyền Trang chùa Phật Ân, Mỹ Tho.
 • Thầy tốt nghiệp khóa giảng sư Hoằng Pháp năm 1972 – 1973 tại chùa Phật Quang, Sài Gòn.
 • Thầy đến Tu Viện Chân Không 1973 và về Thường Chiếu 1975.
 • Sau 3 năm nhập thất tại quê nhà Cao Lãnh, thầy trở lại Chân Không 1980. Thầy trụ trì chùa Quán Thế Âm tại Đà Lạt năm 1993.
 • Thầy đến Hoa Kỳ 2001, lưu trú tại Tu Viện Lộc Uyển, San Diego
 • Thầy bắt đầu hướng dẫn cho những Đạo Tràng Phật Tử Tu Học miền Nam California và các tiểu bang tại Hoa Kỳ từ năm 2003 đến hiện nay.
 • Thầy là vị Thầy lãnh Đạo tinh thần của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Đời kể từ năm 2008.
 • Hiện Thầy là vị Thầy cố vấn và hướng dẫn điều hành Chùa Ngàn Phật tại Greensboro, North Carolina.
Duy Trì Chánh Niệm - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Duy Trì Chánh Niệm – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Sh6m1POFHFYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhu Cầu Tự Nhiên Của Đời Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/kYRdwg4NA0kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chỉ Một Tâm Thôi - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chỉ Một Tâm Thôi – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/0iI_4VMD_pQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Bên Trong Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/TIxQS7aTxS0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 5b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/aSA0qcKVmfoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/PqVW3D5X3t8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 4 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/HPn9UBEcYRUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Đến Đi Trong Cõi Mộng - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đến Đi Trong Cõi Mộng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yj7ij_YhKsQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạt Nước Mắt Không Thật Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạt Nước Mắt Không Thật Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/B98db_aVAp4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 2b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/X-vR3Pocz5IXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/CkixxlBF900Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 - Pháp âm hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thanh Lọc Tâm Ý Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/OplckjJ9ZsYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nuôi Dưỡng Trái Tim - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nuôi Dưỡng Trái Tim – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7b-9X68IIkIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Cõi Phật Hương Tích Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cõi Phật Hương Tích Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/sMEKaOXzJZQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Cuộc Hợp Tan - Bài giảng thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cuộc Hợp Tan – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7UjNVjnenjMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Niệm Thân Hành Phần 5 - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Thân Hành Phần 5 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/MWjs5Kvw9T8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/CoNo7UqynkcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ngủ Quên Trong Lửa Phần 2 - Pháp âm HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngủ Quên Trong Lửa Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7bawq1w0j04Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6b – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Wy3fsAoaawMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Quà Tặng Từ Cuộc Sống - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Quà Tặng Từ Cuộc Sống – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/06J6uLqZmD8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a - Pháp thoại HT Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhìn Lại Mình Cho Rõ Phần 4a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/Yy0CH32ePFcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sức Mạnh Của Âm Thanh Phần 2 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/J1vdEpBrDVAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Trọn Cuộc Đời Bạn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/mgYlmYxLXp8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a - Pháp thoại thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Giảng Kinh Duy Ma Cật Siêu Việt Nhị Biên 6a – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/ThZsVebrRf8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 1 - Pháp âm thầy Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/dMQqXaQzXuEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 - Thầy Thích Phước Tịnh thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/7gAp6q1Z5dwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cá Vượt Vũ Môn Phần 1 – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/q0RXuAwntRAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
Rửa Sạch Lòng - Pháp thoại hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Rửa Sạch Lòng – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/jV_C0WMH49sXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...
An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) - Bài giảng hòa thượng Thích Phước Tịnh.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Trú Nơi Pháp Hành Phần 2 (vấn Đáp) – Thích Phước Tịnh

http://youtu.be/tDcKEJxmpt0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Phước Tịnh thuyết giảng https://goo.gl/3i4OLW Đăng ký (Subscribe) kênh...