Thursday, 29 February, 2024
Trang Chủ Giảng sư Thích Thiện Minh

Thích Thiện Minh

0 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Đại Đức Thích Thiện Minh hiện là giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi đang cập nhật, vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn!

Bài mới