Trang Chủ Giảng sư Thích Thiện Minh

Thích Thiện Minh

Thích Thiện Minh
27 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Đại Đức Thích Thiện Minh hiện là giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bài mới