30 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Giảng sư Thích Thiện Xuân

Thích Thiện Xuân

Thích Thiện Xuân
542 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, Trụ trì tu viện Linh Thứu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, trưởng phân ban đặc cách các Đạo tràng bát Quan Trai thuộc số 307/4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, đường Nguyễn Thị Nê, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thích Thiện Xuân

Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – Thích Thiện Xuân

Bài pháp thoại "Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ" do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu...
Ngũ Minh - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Ngũ Minh – Thích Thiện Xuân

Bài pháp thoại Ngũ Minh do đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu An Lạc Một Ngày lần thứ 83 tại Tu...

Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/oCEoNG04H1A Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...

Chữ Đức – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/BB47d_G7N9U Chữ Đức - Phap thoại Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...

Chữ Đồng – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/kMfnTtM3dIU Bài giảng mới nhất 2016 của Thầy Thích Thiện Xuân - Chữ Đồng Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân...
Quà Tặng Từ Đức Phật - Bài giảng mới nhất 2016 của đại đức Thích Thiện Xuân

Quà Tặng Từ Đức Phật – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/05N_H0-2Y8k Quà Tặng Từ Đức Phật - Bài giảng mới nhất 2016 của đại đức Thích Thiện Xuân Những bài pháp thoại, pháp âm khác do...

Chữ Khởi Trong Đạo Phật – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/mpjeLniiZVY Chữ Khởi Trong Đạo Phật - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng...

Tu Ngắn – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/sf1D3wccciA Tu Ngắn - Bài giảng Thầy Thích Thiện Xuân Mới Nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...
Cho Em Xin Sám Hối - Pháp thoại Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016

Cho Em Xin Sám Hối – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/X4zwLKiIKLk Cho Em Xin Sám Hối - Pháp thoại Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích...
Hào Quang - Thuyết pháp Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016

Hào Quang – Thầy Thích Thiện Xuân

https://www.youtube.com/watch?v=Ct0HZrBH4_Q Hào Quang - Thuyết pháp Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...

Số 10 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/XpTohJYeOQI Số 10 - DD Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Đăng ký (Subscribe)...

Ru – Thích Thiện Xuân 2016

https://www.youtube.com/watch?v=vhph6IYJLE4 Ru - DD Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng...

Kinh Địa Tạng – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/4nudog4_PGE Kinh Địa Tạng - Thuyết pháp DD Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài...

Bất Thoái – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/7AslMyRRgC4 Bất Thoái - Thuyết pháp DD Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp...

Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 2 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/w18o86qWEtE Trung Bộ Kinh - Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm Phần 2 - ĐĐ Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác...

Đợi – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/PSyZJCdjrRg Đợi - ĐĐ Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy đăng...

Niệm An Lạc – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/zwZ93pJ6tOA Niệm An Lạc - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị...

Học Phật – Thích Thiện Xuân

http://youtu.be/NvxU2gLdClI Học Phật - Thầy Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý vị hãy...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 19 Và 20 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/6ZDXixsQ_3kKinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 19 Và 20 - Thích Thiện Xuân 2016Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Dụng – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/roBiLYHnzRI Thuyết pháp Đại Đức Thích Thiện Xuân 2016 - Dụng Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan Quý...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 17 Và 18 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/hasCMq7xjYg Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 17 Và 18 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Trung Bộ Kinh – Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/2-KVxfG0QaU Trung Bộ Kinh - Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm - ĐĐ Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/B-xrK2AbeNQ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 15 Và 16 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/6gNmVON9MD8 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 13 Và 14 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 11 Và 12 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/Z3bn29skqmM Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 11 Và 12 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 9 Và 10 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/yg1sxrp04mo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 9 Và 10 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/NHVrvmi5qpc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 8 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/odOgIEXLoXk Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 6 Và 7 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 5 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/PR_5JnXuogs Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 5 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4 - Thích Thiện Xuân 2016

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4 – Thích Thiện Xuân 2016

http://youtu.be/aFmPvnOK89Q Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 3 Và 4 - Thích Thiện Xuân 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện...