Trang Chủ Giảng sư Thích Trí Minh

Thích Trí Minh

Thích Trí Minh
18 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm (KT101) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019

Tiềm Thức Niệm Phật – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp

Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp

Như Lý Tác Ý (KT92) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 92 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-07-2018

Vô Tình Thuyết Pháp – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 42 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2018

Hạnh Tu Bố Thí – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 86 tại chùa Hoằng Pháp năm 2017

Tình Người (KT79) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017

Bài mới