Trang Chủ Giảng sư Thích Trí Minh

Thích Trí Minh

Thích Trí Minh
17 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Tiềm Thức Niệm Phật - ĐĐ Thích Trí Minh

Tiềm Thức Niệm Phật – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần 90 tại chùa Hoằng Pháp
Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) - Thích Trí Minh

Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp
Như Lý Tác Ý (KT92) - Thầy Thích Trí Minh 2018

Như Lý Tác Ý (KT92) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 92 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-07-2018
Khái Niệm Về Chánh Tinh Tấn - Thích Trí Minh

Khái Niệm Về Chánh Tinh Tấn – Thích Trí Minh

Giảng tại chùa Hoằng Pháp (H. Hóc Môn - HCM)
Vô Tình Thuyết Pháp - ĐĐ. Thích Trí Minh

Vô Tình Thuyết Pháp – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 42 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2018
Hạnh Tu Bố Thí - Thích Trí Minh

Hạnh Tu Bố Thí – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 86 tại chùa Hoằng Pháp năm 2017

Tình Người (KT79) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017