Trang Chủ Giảng sư Thích Trí Quảng

Thích Trí Quảng

Thích Trí Quảng
801 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Hòa thượng Thích Trí Quảng

Thầy Thích Trí Quảng tên thật là Ngô Văn Giáo, sinh năm 1938 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại và là bậc lãnh đạo Phật giáo, một nhà hoằng pháp lớn, nhà cải cách Phật giáo, là tác giả của hơn 30 tác phẩm về Phật học và thuyết giảng hàng ngàn bài pháp thoại về Đại thừa và Phật pháp ứng dụng, là bậc Tôn Sư sáng lập nên Đạo Tràng Pháp Hoa trải dài từ bắc tới nam.

Hòa thượng thế phát xuất gia vào năm lên 10 tuổi, tiếp nhận thọ Đại giới Tỳ kheo vào năm 1960 với Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Đức, viện chủ Tổ Đình Huê Nghiêm, Thủ Đức thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 sau này ông xin y chỉ với các hòa thượng Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hào, Thích Trí Tịnh. Năm 1971, Hòa thượng tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi trở về Việt Nam, từ năm 1973-1975, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bổ nhiệm là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ phiên dịch và trước tác GHPGVNTN.

Năm 1981-2007, Hòa thượng làm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (viết tắt là GHPGVN) đào tạo hàng ngàn Tăng Ni tài về hoằng pháp. Từ năm 1989-nay, Hòa thượng làm Tổng biên tập Báo và Nguyệt san Giác Ngộ. Năm 1999-nay, Hòa thượng được cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng được GHPGVN lần lượt suy cử làm Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Tri Sư Trung ương GHPGVN, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh GHPGVN. Hiện tại, Hòa thượng là Trụ trì sáng lập Chùa Huê Nghiêm 2 Quận 2, Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm (Huê Nghiêm 1) Quận Thủ Đức, Trụ trì Chùa Linh Sơn Bửu Thiền (BRVT), Viện chủ Chùa Ấn Quang.

Hòa thượng Thích Trí Quảng nhận bằng tiến sĩ danh dự

Năm 2008, ghi nhận các công đức to lớn của Hòa thượng cho Hoằng Pháp và Giáo dục Phật giáo, Đại học Mahachulalongkorn thuộc Hoàng Gia Thái Lan đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Hòa thượng. Đến thời điểm đó, Hòa thượng là tu sĩ Việt Nam thứ hai nhận danh dự này, người đầu tiên là Hòa thượng Thích Minh Châu

Các chức vụ quan trọng của hòa thượng Thích Trí Quảng

 1. Nhiệm kỳ 2002-2007
 • Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
 • Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
 • Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM

2. Nhiệm kỳ 2007-2012

 • Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN
 • Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

3. Nhiệm kỳ 2012-2017

 • Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN
 • Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ
 • Kể từ tháng 01 - 2016, được suy tôn Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

Viện chủ và trụ trì

 • Viện chủ Tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM
 • Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm, Thủ Đức, TP.HCM
 • Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Bửu Thiền, BRVT
 • Trụ trì Chùa Huê Nghiêm 2, quận 2, TP.HCM

Trước tác và dịch thuật của Hòa thượng Thích Trí Quảng

 • Kinh Bổn môn Pháp Hoa (biên soạn)
 • Kinh A-di-đà (dịch)
 • Kinh Dược Sư (dịch)
 • Lược giải Kinh Bổn môn Pháp Hoa
 • Lược giải Kinh Pháp Hoa
 • Lược giải Kinh Hoa Nghiêm
 • Lược giải Kinh Bảo Tích
 • Lược giải Kinh Duy Ma
 • Tư tưởng Phật giáo (3 tập)
 • Hoằng pháp và Trụ trì
 • Phật giáo nhập thế và phát triển (3 tập).
Sa Môn Quả Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sa Môn Quả Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 29-07-2018
Sa Môn Quả Phần 3 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 26-07-2018
Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Trí Quảng 2018

Vô Lượng Nghĩa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 01-07-2018
Sa Môn Quả Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 24-06-2018
Sa Môn Quả Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Sa Môn Quả Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 - HCM), ngày 17-06-2018
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - HT Thích Trí Quảng 2018

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 03-06-2018
Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn - HT Thích Trí Quảng 2018

Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn – Thích Trí Quảng

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 10-06-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-05-2018
Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 - HT Thích Trí Quảng 2018

Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 06-05-2018
Thực Hành Niệm Phật - HT Thích Trí Quảng 2018 (mới nhất)

Thực Hành Niệm Phật – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, HCM), ngày 13-05-2018
Sám Hối Phần 6 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 6 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018
Sám Hối Phần 5 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 5 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-04-2018
Sám Hối Phần 4 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 4 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 30-03-2018
Sám Hối Phần 3 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 3 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 16-03-2018
Sám Hối Phần 2 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2018

Sám Hối Phần 2 – Thích Trí Quảng

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 01-03-2018