Thursday, 1 December, 2022
Trang Chủ Danh mục Bước đầu học Phật

Danh mục: Bước đầu học Phật

Bước Đầu Học Phật - 28. Làm sao tu theo Phật?

Bước Đầu Học Phật – 28. Làm sao tu theo Phật?

-28- Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh,...
Bước Đầu Học Phật - 27. Học Phật bằng cách nào?

Bước Đầu Học Phật – 27. Học Phật bằng cách nào?

-27- Học Phật bằng cách nào? Hỏi  học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng...
Bước Đầu Học Phật - 26. Thế nào là Phật Pháp?

Bước Đầu Học Phật – 26. Thế nào là Phật Pháp?

-26- Thế nào là Phật Pháp? Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người...
Bước Đầu Học Phật - 25. Phật là gì?

Bước Đầu Học Phật – 25. Phật là gì?

-25- Phật là gì? Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là chỉ cho đức Thích-ca Mâu-ni...
Bước Đầu Học Phật - 24. Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

Bước Đầu Học Phật – 24. Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?

-24- Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác? Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh,...
Bước Đầu Học Phật - 23. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

Bước Đầu Học Phật – 23. Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

-23- Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không? Ða số người nghe trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa" cho là tâm trạng bi quan,...
Bước Đầu Học Phật - 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

-22- Chữ TỨC trong đạo Phật Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn...
Bước Đầu Học Phật - 21. Cốt lõi của đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 21. Cốt lõi của đạo Phật

-21- Cốt lõi của đạo Phật Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền...
Bước Đầu Học Phật - 20. Chấp là gốc của đấu tranh

Bước Đầu Học Phật – 20. Chấp là gốc của đấu tranh

-20- Chấp là gốc của đấu tranh Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ..., người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái...
Bước Đầu Học Phật - 8. Luân Hồi

Bước Đầu Học Phật – 19. Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

-19- Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả Là con người ai cũng sợ khổ cầu vui, song người mê chỉ biết sợ quả khổ cầu quả vui. Ngược lại người...
Bước Đầu Học Phật - 18. Hoa Sen Trong Bùn

Bước Đầu Học Phật – 18. Hoa Sen Trong Bùn

-18- Hoa sen trong bùn Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng, chúng ta tu không thể nào giác ngộ thành Phật. Vì đức Phật ra đời...
Bước Đầu Học Phật - 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

Bước Đầu Học Phật – 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

-17- Tu trong mọi hoàn cảnh Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm...
Bước Đầu Học Phật - 16. Pháp tu căn bản của Phật tử

Bước Đầu Học Phật – 16. Pháp tu căn bản của Phật tử

-16- Pháp tu căn bản của Phật tử Ða số người xưng là Phật tử mà không biết rõ đường lối tu hành, ai bày sao làm vậy, trở thành mê...
Bước Đầu Học Phật - 15. Ngày Lễ Vu-lan

Bước Đầu Học Phật – 15. Ngày Lễ Vu-lan

-15- Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan Hôm nay nhân ngày lễ Vu-lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài "TINH THẦN GIÁC NGỘ...
Bước Đầu Học Phật - 14. Ngũ Thừa Phật Giáo

Bước Đầu Học Phật – 14. Ngũ Thừa Phật Giáo

-14- Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ thừa Phật giáo? I.- MỞ ÐỀ Tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau mới ứng dụng tu. Cũng...
Bước Đầu Học Phật - 13. Nghiệp Báo

Bước Đầu Học Phật – 13. Nghiệp Báo

-01- Nghiệp Báo I.- MỞ ÐỀ Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại của chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối. Nghiệp lành thì được vui,...

Bài mới