Người xưa có câu: Độ lượng càng lớn, phúc càng to.

Một giọt mực rơi vào ly nước khiến ly nước thay đổi màu sắc và không thể uống được nữa. Nhưng nếu một giọt mực rơi xuống đại dương bao la, nước biển vẫn là một màu xanh. Vì sao? Bởi vì “độ lượng” của hai thứ này khác nhau.

Làm người cũng vậy, người càng có lòng khoan dung, độ lượng thì cuộc sống của người đó càng tốt đẹp và thoải mái. Bạn bè cũng nhiều hơn. 

Độ lượng là giá trị của tu dưỡng đạo đức quan trọng bậc nhất của người quân tử. Bởi vậy, chỉ cần nhìn vào cách một người ứng xử thế nào trước thắng – thua, hơn – thiệt là biết nhân cách họ ra sao, là người quân tử hay kẻ tiểu nhân.

Làm người cần có sự khoan dung. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ sai của người khác để bới móc, trách cứ thì ta sẽ trở thành người nhỏ nhen, không đáng tôn trọng.

Lòng người là thứ phức tạp nhất trên đời. Ta không thể biết một người nghĩ sao và cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải đối xử tốt với mình. Nhưng nếu ta đối xử tốt với mọi người, có lòng độ lượng thì cuộc sống sẽ trở nên thư thái, vui vẻ. 

Bậc quân tử chính nhân phải biết lấy đức phục người, có lòng độ lượng với tất cả mọi người thì phúc không cần cầu cũng tự đến. Đó chính là phẩm hạnh của người quân tử.

St