Trang Chủ Danh mục Hạnh phúc

Danh mục: Hạnh phúc

Hạnh phúc cao thượng - Thích Nữ Như Lan

Hạnh phúc cao thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Linh Phước Cổ Tự (H. Tân Phước - T. Tiền Giang) ngày 04/04/2019
Trải nghiệm hạnh phúc qua lời Phật dạy - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Trải nghiệm hạnh phúc qua lời Phật dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 7 - HCM) ngày 31/03/2019
Sống hạnh phúc theo lời Phật dạy - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Sống hạnh phúc theo lời Phật dạy – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 27/03/2019
Chìa khóa chữ "T" mở của hạnh phúc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Chìa khóa chữ “T” mở của hạnh phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 30/03/2019
Trải nghiệm hạnh phúc qua 7 không - TT. Thích Nhật Từ

Trải nghiệm hạnh phúc qua 7 không – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-02-2019
Cội Nguồn Của Hạnh Phúc - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Cội Nguồn Của Hạnh Phúc – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 05/03/2019
Yếu Tố Làm Nên Hạnh Phúc - Thích Thiện Thuận

Yếu Tố Làm Nên Hạnh Phúc – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 - HCM) ngày 27-01-2019
Thành Công Và Hạnh Phúc - TT. Thích Nhật Từ

Thành Công Và Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-12-2018
Hạnh Phúc Phải Do Chính Mình Ban Tặng - Thích Nhật Từ

Hạnh Phúc Phải Do Chính Mình Ban Tặng – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-11-2018
Hạnh Phúc Từ Bên Trong - TT. Thích Nhật Từ

Hạnh Phúc Từ Bên Trong – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-11-2018

Bài mới