Đệ tử Từ Khản trong một lần nhổ cỏ đã phàn nàn: “Tại sao những thứ tốt lại khó dưỡng, mà những thứ xấu lại khó loại trừ đến thế?”

Vương Dương Minh đã trả lời: “Hoa cỏ vốn không có xấu tốt, người muốn ngắm hoa sẽ cảm thấy hoa tốt cỏ xấu; người cần đến cỏ như những người chăn nuôi bò sẽ cảm thấy cỏ tốt hoa xấu. Vậy chúng ta cần gì phải phiền não?” 

hoa-va-co-1

Từ Khản không hiểu hỏi lại: “Nói như vậy, cỏ cũng tốt, vậy sao con phải nhổ cỏ?” 

Vương Dương Minh đáp: “Nếu con đã thích ngắm hoa, cỏ sẽ làm cản trở sự phát triển của hoa, tất nhiên phải nhổ cỏ. Ý của ta là, làm vậy sẽ khiến con không cần lo lắng đến việc hoa bị cỏ cản trở mà không mọc nổi. Nhổ cỏ là để tránh lo lắng dư thừa kia, nên đừng trút giận lên chúng.” 

“Sau này, dù con có quên nhổ cỏ đi nữa, con cũng sẽ không hối tiếc hay lo lắng nữa.” 

… … … … …

Chúng ta làm việc cũng giống như vậy, bất kể kết quả thế nào, cố gắng làm hết sức sẽ không bao giờ sai. Nếu chúng ta đặt tâm trí vào quá trình nhiều hơn, chúng ta sẽ thoải mái và không nghĩ quá nhiều. 

Nếu bạn không kiểm soát được sự lo lắng của bản thân, sự lo lắng đó sẽ cắn ngược lại và khống chế bạn. Tâm trí không ổn định, làm việc ắt khó thành công. 

Nếu đã quyết định nỗ lực đến cùng, vậy cần gì lo lắng vào kết quả tốt hay xấu? 

Năm tháng còn dài, đường đi nhiều ngã, bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện, cũng là một kỹ năng sống cần học tập.

St