Người khiêm hạ thì không khoa trương, sống hài hòa với tất cả mà không phân biệt cao thấp sang hèn, trong lòng lúc nào cũng có được hoan hỉ.

Khiêm hạ là biết sử dụng lời nhận xét của nguời khác về mình để thấy những yếu điểm nơi bản thân, bởi lỗi của mình không phải ai cũng tự nhìn thấy hết.

Khiêm hạ là cách sống biết nhu biết cương của nguời trí. Giúp ta thấy những yếu kém nơi nguời cũng có thể hiện hữu trong ta. Từ đó giúp tránh được sự phê phán chê bai không cần thiết đối với người & cho cả bản thân.
-st-