Ngày 06/07/2024, Khoá Đào Tạo Kỹ Năng Sống đã tiếp tục chuỗi chương trình với hai chuyên đề quan trọng: “Ý Thức Văn Hóa, Đạo Đức Và Pháp Luật Quốc Gia” và “Quản Lí Cảm Xúc”. Đây là những chuyên đề thiết yếu nhằm trang bị cho các khoá sinh những kỹ năng mềm cần thiết để trở thành những công dân gương mẫu và có ích cho xã hội.

kns mua 3 1621 n4 (1)

Vào buổi sáng, TT.TS Thích Phước Tiến – Chủ nhiệm chương trình đã đến với các khoá sinh qua chuyên đề: Ý Thức Văn Hóa, Đạo Đức Và Pháp Luật Quốc Gia. Thông qua chuyên đề, Thượng toạ chủ nhiệm đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các khoá sinh đối với cộng đồng và đất nước, xây dựng ý thức đạo đức văn hoá dân tộc, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho các bạn trẻ. Trong giờ thực hành, các khoá sinh đã có cơ hội thực hành và củng cố các kiến thức đã học.

kns mua 3 1621 n4 (6) kns mua 3 1621 n4 (7) kns mua 3 1621 n4 (8) kns mua 3 1621 n4 (17)

Chiều cùng ngày, chuyên đề: Quản Lí Cảm Xúc được PGS. TS. Trần Hữu Đức – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện, Tư vấn Kỹ năng sống Better Living, Phó Chủ nhiệm chương trình giảng dạy. Chuyên đề được dẫn dắt bởi chuyên gia tâm lý học giàu kinh nghiệm. Các khoá sinh đã được học về cách nhận diện, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân một cách hiệu quả thông qua nội dung chuyên đề như: Nhận diện cảm xúc, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thực hành quản lý cảm xúc … Chuyên đề đã giúp các khoá sinh hiểu rõ hơn về bản thân, tăng cường khả năng tự chủ và nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

kns mua 3 1621 n4 (28) kns mua 3 1621 n4 (30) kns mua 3 1621 n4 (32) kns mua 3 1621 n4 (42)

BTC trao phần thưởng cho các nhóm có hoạt động tích cực.

kns mua 3 1621 n4 (25) kns mua 3 1621 n4 (26) kns mua 3 1621 n4 (45) kns mua 3 1621 n4 (46)

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

kns mua 3 1621 n4 (1) kns mua 3 1621 n4 (2) kns mua 3 1621 n4 (3) kns mua 3 1621 n4 (4) kns mua 3 1621 n4 (5) kns mua 3 1621 n4 (6) kns mua 3 1621 n4 (7) kns mua 3 1621 n4 (8) kns mua 3 1621 n4 (9) kns mua 3 1621 n4 (10) kns mua 3 1621 n4 (11) kns mua 3 1621 n4 (12) kns mua 3 1621 n4 (13) kns mua 3 1621 n4 (14) kns mua 3 1621 n4 (15) kns mua 3 1621 n4 (16) kns mua 3 1621 n4 (17) kns mua 3 1621 n4 (18) kns mua 3 1621 n4 (19) kns mua 3 1621 n4 (20) kns mua 3 1621 n4 (21) kns mua 3 1621 n4 (22) kns mua 3 1621 n4 (23) kns mua 3 1621 n4 (24) kns mua 3 1621 n4 (25) kns mua 3 1621 n4 (26) kns mua 3 1621 n4 (27) kns mua 3 1621 n4 (28) kns mua 3 1621 n4 (29) kns mua 3 1621 n4 (30) kns mua 3 1621 n4 (31) kns mua 3 1621 n4 (32) kns mua 3 1621 n4 (33) kns mua 3 1621 n4 (34) kns mua 3 1621 n4 (35) kns mua 3 1621 n4 (36) kns mua 3 1621 n4 (37) kns mua 3 1621 n4 (38) kns mua 3 1621 n4 (39) kns mua 3 1621 n4 (40) kns mua 3 1621 n4 (41) kns mua 3 1621 n4 (42) kns mua 3 1621 n4 (43) kns mua 3 1621 n4 (44) kns mua 3 1621 n4 (45) kns mua 3 1621 n4 (46)

Tin, ảnh: BBT PPUD