Vào sáng ngày 07/07/2024, Chuyên đề cuối cùng của Khoá Đào Tạo Kỹ Năng Sống là “Kỹ năng sống cơ bản” được diễn ra dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trần Hữu Đức – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện, Tư vấn Kỹ năng sống Better Living, Phó Chủ nhiệm chương trình và Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Trần Bội Ân – Chuyên viên tâm lý thuộc Công ty cổ phần hành trình Đích Thực – Better Living.

kns mua 3 16 21 n5 (1)

Trong giờ lý thuyết, các học viên được dạy về các kiến thức như chế độ dinh dưỡng, cách xử lý tình huống khi gặp người xấu …

kns mua 3 16 21 n5 (5) kns mua 3 16 21 n5 (1)

Sau đó, các học viên được thực hành các kỹ năng sống cơ bản bằng cách thi nấu ăn giữa các nhóm. Với các món ăn được BTC đề ra, các nhóm đã vận dụng linh hoạt khả năng bản thân, thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong việc nấu nướng để có thể cho ra những món ăn ngon, đẹp mắt với cách trình bày đầy tinh tế.

kns mua 3 16 21 n5 (25) kns mua 3 16 21 n5 (34) kns mua 3 16 21 n5 (52) kns mua 3 16 21 n5 (81)

Sau đó, BTC tiến hành đánh giá và trao giải cho các nhóm có sự biểu hiện tốt nhất.

kns mua 3 16 21 n5 (111) kns mua 3 16 21 n5 (112) kns mua 3 16 21 n5 (113) kns mua 3 16 21 n5 (114)

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

kns mua 3 16 21 n5 (1) kns mua 3 16 21 n5 (2) kns mua 3 16 21 n5 (3) kns mua 3 16 21 n5 (4) kns mua 3 16 21 n5 (5) kns mua 3 16 21 n5 (6) kns mua 3 16 21 n5 (7) kns mua 3 16 21 n5 (8) kns mua 3 16 21 n5 (9) kns mua 3 16 21 n5 (10) kns mua 3 16 21 n5 (11) kns mua 3 16 21 n5 (12) kns mua 3 16 21 n5 (13) kns mua 3 16 21 n5 (14) kns mua 3 16 21 n5 (15) kns mua 3 16 21 n5 (16) kns mua 3 16 21 n5 (17) kns mua 3 16 21 n5 (18) kns mua 3 16 21 n5 (19) kns mua 3 16 21 n5 (20) kns mua 3 16 21 n5 (21) kns mua 3 16 21 n5 (22) kns mua 3 16 21 n5 (23) kns mua 3 16 21 n5 (24) kns mua 3 16 21 n5 (25) kns mua 3 16 21 n5 (26) kns mua 3 16 21 n5 (27) kns mua 3 16 21 n5 (28) kns mua 3 16 21 n5 (29) kns mua 3 16 21 n5 (30) kns mua 3 16 21 n5 (31) kns mua 3 16 21 n5 (32) kns mua 3 16 21 n5 (33) kns mua 3 16 21 n5 (34) kns mua 3 16 21 n5 (35) kns mua 3 16 21 n5 (36) kns mua 3 16 21 n5 (37) kns mua 3 16 21 n5 (38) kns mua 3 16 21 n5 (39) kns mua 3 16 21 n5 (40) kns mua 3 16 21 n5 (41) kns mua 3 16 21 n5 (42) kns mua 3 16 21 n5 (43) kns mua 3 16 21 n5 (44) kns mua 3 16 21 n5 (45) kns mua 3 16 21 n5 (46) kns mua 3 16 21 n5 (47) kns mua 3 16 21 n5 (48) kns mua 3 16 21 n5 (49) kns mua 3 16 21 n5 (50) kns mua 3 16 21 n5 (51) kns mua 3 16 21 n5 (52) kns mua 3 16 21 n5 (53) kns mua 3 16 21 n5 (54) kns mua 3 16 21 n5 (55) kns mua 3 16 21 n5 (56) kns mua 3 16 21 n5 (57) kns mua 3 16 21 n5 (58) kns mua 3 16 21 n5 (59) kns mua 3 16 21 n5 (60) kns mua 3 16 21 n5 (61) kns mua 3 16 21 n5 (62) kns mua 3 16 21 n5 (63) kns mua 3 16 21 n5 (64) kns mua 3 16 21 n5 (65) kns mua 3 16 21 n5 (66) kns mua 3 16 21 n5 (67) kns mua 3 16 21 n5 (68) kns mua 3 16 21 n5 (69) kns mua 3 16 21 n5 (70) kns mua 3 16 21 n5 (71) kns mua 3 16 21 n5 (72) kns mua 3 16 21 n5 (73) kns mua 3 16 21 n5 (74) kns mua 3 16 21 n5 (75) kns mua 3 16 21 n5 (76) kns mua 3 16 21 n5 (77) kns mua 3 16 21 n5 (78) kns mua 3 16 21 n5 (79) kns mua 3 16 21 n5 (80) kns mua 3 16 21 n5 (81) kns mua 3 16 21 n5 (82) kns mua 3 16 21 n5 (83) kns mua 3 16 21 n5 (84) kns mua 3 16 21 n5 (85) kns mua 3 16 21 n5 (86) kns mua 3 16 21 n5 (87) kns mua 3 16 21 n5 (88) kns mua 3 16 21 n5 (89) kns mua 3 16 21 n5 (90) kns mua 3 16 21 n5 (91) kns mua 3 16 21 n5 (92) kns mua 3 16 21 n5 (93) kns mua 3 16 21 n5 (94) kns mua 3 16 21 n5 (95) kns mua 3 16 21 n5 (96) kns mua 3 16 21 n5 (97) kns mua 3 16 21 n5 (98) kns mua 3 16 21 n5 (99) kns mua 3 16 21 n5 (100) kns mua 3 16 21 n5 (101) kns mua 3 16 21 n5 (102) kns mua 3 16 21 n5 (103) kns mua 3 16 21 n5 (104) kns mua 3 16 21 n5 (105) kns mua 3 16 21 n5 (106) kns mua 3 16 21 n5 (107) kns mua 3 16 21 n5 (108) kns mua 3 16 21 n5 (109) kns mua 3 16 21 n5 (110) kns mua 3 16 21 n5 (111) kns mua 3 16 21 n5 (112) kns mua 3 16 21 n5 (113) kns mua 3 16 21 n5 (114) kns mua 3 16 21 n5 (115) kns mua 3 16 21 n5 (116) kns mua 3 16 21 n5 (117)

Tin, ảnh: BBT PPUD