“Khi vọng tâm động niệm, cuộc đời bắt đầu bị buộc vào muôn nghìn mối; khi không còn vọng tâm động niệm, trăm nghìn mối buộc vào cuộc đời sẽ được mở ra”.(1)

Có kẻ động tâm bởi một bước chân người quay đi, rồi nghe lòng mình như bị buộc vào trăm nghìn nỗi buồn li biệt.

Có kẻ động tâm bởi thời gian vô thường, rồi nghe lòng mình bị buộc vào trăm nghìn nỗi hoang mang sợ hãi.

loi kinh trong long ban tay 78
Có kẻ động tâm bởi danh vọng, có người động niệm bởi vật chất, rồi một ngày, thấy cuộc đời mình bị buộc vào muôn nghìn chuyện thị phi.

Có kẻ động tâm bởi một ánh mắt dữ, có kẻ động niệm bởi một lời nói ác, ra sức ném trả lại, rồi một ngày, thấy cuộc đời mình bị buộc vào muôn nghìn ác nghiệp.

Có kẻ động tâm bởi những chuyện đã qua, để cho quá khứ có cơ hội quay về rồi trở mình trong lòng họ như một trái tim thứ hai, đau nhói.

Bình yên sẽ trở về trong tâm trong mắt một kẻ bắt đầu không để cho những điều phù phiếm trong thế giới vật chất làm động niệm nữa.

Vô Thường

[1] Nguyên Hán văn: 心動搖時,魔即隨縛;心不動搖,魔即隨解。 Dòng thứ 12, khung thứ 2, trang 312, bộ kinh mang mã số 0099, 雜阿含經, tập 02 大正新脩大藏經。