Tuesday, 30 November, 2021
Trang Chủ Danh mục Lời Phật dạy

Danh mục: Lời Phật dạy

Phải biết lắng nghe những lời thị phi để lớn thêm một chút

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón...
Suy ngẫm về 66 lời Phật dạy để an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống

Suy ngẫm về 66 lời Phật dạy để an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống

Dưới đây là 66 lời Phật dạy về cuộc sống, những câu nói khá hay của Phật giáo. Các bạn mong muốn tìm hiểu đạo Phật nên đọc và...

Bài mới