Chúng ta vẫn thường hướng những ý nguyện tốt lành và thiện hạnh cho gia đình và bạn bè, nhưng ta cũng nên làm điều đó cho tất cả hữu tình chúng sinh?

Tại sao chúng ta coi một số người là bạn bè và một số lại là kẻ thù?

Với những người đã từng đối xử tốt với chúng ta và chúng ta cũng đáp lại họ tử tế, kiếp này họ xuất hiện như bạn bè và người thân của ta.

Với những người đã đối xử rất tốt với ta nhưng ta lại làm tổn hại họ, thì trong đời này họ xuất hiện một cách lạnh nhạt hoặc như kẻ thù của ta.

Bởi vậy chúng ta phải “cố gắng thức tỉnh để nhận ra những gì đang xảy ra trong tâm mình”.


__ Tulku Pema Wangyal Rinpoche __