Nhận lỗi về mình là một dũng khí. Thông thường người ta hay che giấu lỗi mình hoặc đùn đẩy về phía khác.

Chấp nhận lỗi lầm để sửa sai là cách trau dồi đức tánh mạnh mẽ có đủ khả năng loại trừ tánh xấu, loại trừ một phần tội. một phần phước liền sanh.

Khi phạm lỗi đừng khuất tất cho qua. Nếu như thế thì khả năng phạm lỗi lần sau có nguy cơ cao hơn. Bởi đã đi ngược với thành thật của chính mình.

Sống cuộc sống tích cực là người biết lo cho tương lai tươi sáng . Vì thế họ luôn hướng về thiện pháp mong bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

-st-