Gieo Niềm Tin Vào Cuộc Sống

“Gieo niềm tin cuộc sống” là một tập hợp những câu chuyện nhỏ xúc tích và cảm động trong cuộc sống do nhiều tác giả sưu tập và biên soạn. Không chỉ bó hẹp trong một không gian nhất định, những câu chuỵên trải rộng trong nhiều lĩnh vực, nhiều dân tộc, màu da. Có thể nói đó là những câu chuyện có thật, có thể là những câu chuyện tốt đẹp về tình yêu cuộc sống mà người viết đã tưởng tượng ra để mơ ước và hy vọng cuộc sống sẽ có thêm những con người, nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Ước mơ và hy vọng về những điều đó đã “Gieo niềm tin trong cuộc sống”.