Sáng Lên Một Tinh Thần Vượt Khó

686

Sáng Lên Một Tinh Thần Vượt Khó

Cuộc sống không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà còn có cả những đắng cay, bất hạnh. Điều quan trọng là chúng ta sẽ bước qua những nghiệt ngã đó như thế nào để đến được chân trời hạnh phúc? SÁNG LÊN MỘT TINH THẦN VƯỢT KHÓ là tập hợp của những câu chuyện về nghị lực sống, vượt qua những khó khăn, vất vả khốn cùng để khẳng định mình, vươn lên thỏa mãn khát vọng tri thức… của những con người còn rất trẻ. Câu chuyện của họ là những bài học quý giá về sức mạnh của nghị lực, niềm tin, tình yêu…