Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả

562

Thái Độ Sống Tạo Nên Tất Cả

Tác giả: J. P. Waswani
 
Dịch giả: Minh Trâm , An Bình
 
Người đọc: Hoàng Anh

Từ những kinh nghiệm sống và hiểu biết của mình, J.P.Vaswani đã mang đến một phương pháp giúp bạn thay đổi thái độ sống, từ đó, bạn có thể sẽ làm chủ đươc cuộc đời của mình. Sách không phải là những lời giáo huấn, lý thuyết suông, mà tác giả đã giải thích và làm sáng tỏ những ẩn ý trong mỗi câu chuyện, do đó, sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt được vấn đề và áp dụng vào cuộc sống của mình.Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt từ hai thái độ sống tích cực, lạc quan và một thái độ ngược lại sẽ mang đến kết quả như thế nào trong câu chuyện Thái độ tạo nên cơ hội. Cuộc sống của bạn lạc quan yêu đời, hay đầy những suy tư lo lắng, đó chính là do suy nghĩ của bạn tạo nên…