Trang Chủ Danh mục Tịnh Độ

Danh mục: Tịnh Độ

Chìa khóa mở của Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Chìa khóa mở của Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 28/03/2019
Trang Nghiêm Tịnh Độ Nhân Gian - Thích Nữ Như Lan

Trang Nghiêm Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/11/2018
Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018
Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/10/2018
Bốn nguyên nhân tái sinh vào cõi Tịnh Độ

Bốn Nguyên Nhân Tái Sinh Vào Cõi Tịnh Độ

CHÚ GIẢI VỀ P’HOWA Hướng Dẫn về Pháp Môn Chuyển Di Thần Thức Siêu Sinh Tịnh Độ theo Truyền Giảng của Rigdzin Longsal Nyingpo Tác giả: Chagdud Khadro - Dịch giả: Cư...
Bốn Loại Tịnh Độ

Bốn Loại Tịnh Độ

Từ cõi Ta bà này, cứ về hướng Tây, cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc. Vị Giáo chủ ở thế...
Bước Sen Trong Cõi Tịnh Độ

Bước Sen Trong Cõi Tịnh Độ

Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói có cõi Tịnh Độ (Pure Land) nơi đức Phật A Di Đà (Amitabha) đang an trú, vì vậy chúng ta...
Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) - Thích Trí Minh

Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp
5 Pháp Hành Đối Với Người Tu Tịnh Độ - Ni Sư Thích Nữ Như Lan

5 Pháp Hành Đối Với Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T. Đồng Tháp), ngày 28/06/2018
Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/05/2018
Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Phường Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/01/2018
Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền – Thích Nhật Từ

Giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017
Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Mỹ (TP . Mỹ Tho - T. Tiền Giang), ngày 15/11/2017
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Nữ Như Lan

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017
Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017

Bài mới