Trang Chủ Danh mục Tịnh Độ

Danh mục: Tịnh Độ

Chìa khóa mở của Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 28/03/2019

Trang Nghiêm Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/11/2018

Pháp Hành Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp) ngày 19/10/2018

Hạnh Nghiệp Của Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang), ngày 16/10/2018

5 Pháp Hành Đối Với Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tiên Long Cổ Tự (H. Cái Bè - T. Đồng Tháp), ngày 28/06/2018

Những Điều Thiết Yếu Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình - H. Long Hồ - T. Vĩnh Long), ngày 02/05/2018

Kiến Tạo Tịnh Độ Nhân Gian – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Phường Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/01/2018

Vấn đáp: Xây Dựng Tịnh Độ Hiện Tiền – Thích Nhật Từ

Giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017

Bốn Điều Trọng Yếu Đối Với Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Mỹ (TP . Mỹ Tho - T. Tiền Giang), ngày 15/11/2017

Tịnh Độ Thiết Yếu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA LINH SƠN, (X. Mỹ Hiệp - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 13/09/2017

Kim Chỉ Nam Cho Người Tu Tịnh Độ – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại CHÙA HƯNG THIỀN (X. Mỹ Hội - H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/08/2017

Bài mới