Các tinh thần giáo dục của Đức Thế Tôn

Các tinh thần giáo dục của Đức Thế Tôn

Phật giáo, qua hơn hai mươi lăm thế kỷ ảnh hưởng, đã đóng góp nhiều vào văn hóa nhân loại, nếu không muốn nói Phật giáo có thể làm...
21 mẹo dạy con giỏi của người Nhật - không nên bỏ qua

21 mẹo dạy con giỏi của người Nhật – không nên bỏ qua

“Mục đích chính của việc nuôi dạy và giáo dục trẻ không phải là để tạo ra một đứa trẻ thần đồng mà là giúp chúng khám phá những...

Hạnh lành phóng sinh

(PPUD) "Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện...
Đời sống tinh thần

Đời sống tinh thần

(PPUD) Trích: Đạt Lai Lạt Ma, Những lời khuyên tâm huyết, với sự hợp tác của Matthieu Ricard. Chuyển ngữ từ tiếng Tây tạng sang tiếng Pháp: Christian Bruyat;...
Lắng nghe để hiểu, để thông cảm, để yêu thương

Lắng nghe để hiểu, để thông cảm, để yêu thương

Phật Giáo Đại Thừa thường đề cập đến vô lượng hạnh nguyện của Chư vị Đại Bồ Tát, nhưng hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được xem như...
Cha mẹ nên giáo dục con cái như thế nào?

Cha mẹ nên giáo dục con cái như thế nào?

Khi giáo dục con cái, chúng ta phải biết cách kết hợp giữa hai thứ tình thương hiền hòa và nghiêm nghị thì giáo dục con cái sẽ tốt...
Giáo dục nhân cách trong giáo dục Phật giáo

Giáo dục nhân cách trong giáo dục Phật giáo

Khái niệm về nhân cách Một cách tổng quát, nhân cách là tính cách đặc biệt của một con người trong suy nghĩ , cảm nhận và thái độ hành...
Thực hành chữ "hành" trong phật giáo

Thực hành chữ “hành” trong phật giáo

Giáo lý của Đức Thế Tôn là con đường đưa chúng ta từ phàm phu đến Thánh quả. Những người tầm thường, nếu tu tập theo giáo lý Phật,...
Mười chuẩn mực cơ bản của đạo đức Phật giáo

Mười chuẩn mực cơ bản của đạo đức Phật giáo

Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật là những nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, không thay đổi, thì...
Hậu họa của sân giận

Hậu họa của sân giận

(PPUD) Sân giận là một cách tự bảo vệ trái tim yếu đuối của mình. Cách này thì trước mắt cảm thấy mình được bảo vệ, nhưng lại mang...
Lợi ích tu học Phật pháp

Lợi ích tu học Phật pháp

Hỏi: Vì sao nói tu học Phật pháp, thân thể sẽ được khỏe mạnh? Đáp: Tất cả mọi người đều mong muốn có nhiều sức khỏe, cường tráng không ốm đau....
Kinh Pháp Cú (trích giảng)

Kinh Pháp Cú (trích giảng)

"Kinh Pháp Cú là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật...
Ý nghĩa của rằm tháng giêng

Ý nghĩa của rằm tháng giêng

(PPUD) Dân gian thường nói: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, với người Phật tử thì có câu: “Tháng Giêng là tháng ăn chay”, hay là “Lễ chùa quanh...
quan-tri-nhan-duyen--p21

Quản trị nhân duyên P21 – Vì sao ta muốn có sự tiếp nối?

Vì sao ta muốn có sự tiếp nối? (sinh)Vì sao ta muốn có sự tiếp nối? (sinh) Bản năng của chúng sinh             Không phải gần đây mà đã từ lâu người...
quan-tri-nhan-duyen--p20

Quản trị nhân duyên P20 – Vì sao kẻ ở hiền nhưng không gặp lành?

Vì sao kẻ ở hiền nhưng không gặp lành? (hữu)Vì sao kẻ ở hiền nhưng không gặp lành? (hữu) Có qua có lại mới toại lòng nhau             Chấp thủ nhiều...
Quản trị nhân duyên - P19

Quản trị nhân duyên P19 – Vì sao người thì hạnh phúc và người thì khổ đau?

Vì sao người thì hạnh phúc và người thì khổ đau? (hữu)Vì sao người thì hạnh phúc và người thì khổ đau? (hữu) Sự reo mừng của các vì tinh tú            ...

Xem nhiều

Bài mới