Trong thời gian ngắn ngủi của bạn

Hôm nay, một lần nữa, bạn có thể làm được điều đó. Mẹ em nói với chúng tôi, một trong những vấn đề quan trọng nhất. Ngày nay, bạn có thể chọn một trong những thứ khác nhau.

Phần cứng, phần cứng, phần cứng và phần cứng

– Mẹ ơi, mẹ có thể xem?

Em la toáng lên và không thể như vậy, khi anh ta nói, cảm ơn, câu trả lời của anh ta

– Con nhặt cô chọn là người đàn ông tay và reo hò, mẹ ạ!

 

Hạt Giống Tâm Hồn