Trang Chủ Giảng sư Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính
194 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Thượng Tọa Thích Chân Tính thế danh Nguyễn Sỹ Cường sinh năm 1958, nguyên quán tỉnh Hà Bắc. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện Thượng Tọa là Trụ trì chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh)

ĐT: 08.37130002 - Email: hopthu@chuahoangphap.com.vn

Tâm Sự Đời Tu - TT. Thích Chân Tính

Tâm Sự Đời Tu – Thích Chân Tính

Giảng tại chùa Hoằng Pháp, ngày 30-11-2018
3 Hạng Người Tu - Thượng tọa Thích Chân Tính

3 Hạng Người Tu – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật một ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 09-12-2018
Người Cư Sĩ Học Phật Cần Biết - Thích Chân Tính

Người Cư Sĩ Học Phật Cần Biết – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Pháp Lạc lần thứ 67 tại chùa Hải Long năm 2018
Nên Thương Hay Ghét - TT. Thích Chân Tính

Nên Thương Hay Ghét – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 06-09-2018
Ba Người Thân Nhất Đã Ra Đi - TT. Thích Chân Tính

Ba Người Thân Nhất Đã Ra Đi – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Phật thất tháng 9-2018 tại chùa Hoằng Pháp
Có Chí Thì Nên - Thích Chân Tính

Có Chí Thì Nên – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu mùa hè 2018 tại chùa Hoằng Pháp
Người Hùng - Thượng tọa Thích Chân Tính

Người Hùng – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu mùa hè tại chùa Vạn Phúc (Hải Dương), ngày 15-06-2018
Lười Và Siêng - Thượng tọa Thích Chân Tính

Lười Và Siêng – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 17-06-2018
4 Chữ Tu - Thích Chân Tính

4 Chữ Tu – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 22-04-2018
Lộc Ai Cho - TT Thích Chân Tính mới nhất 2018 tại chùa Hoằng Pháp

Lộc Ai Cho – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu đầu năm tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), ngày 18-03-2018
Năm Tuất Nói Chuyện Chó - Thích Chân Tính

Năm Tuất Nói Chuyện Chó – Thích Chân Tính

Giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), ngày 02-03-2018