27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Chân Tính. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Pháp Vị Vô Thượng - Thượng tọa Thích Chân Tính 2017

Pháp Vị Vô Thượng – Thích Chân Tính

Bài pháp thoại Pháp Vị Vô Thượng được thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng 28/05/2017 (03/05/Đinh Dậu) trong khóa tu một ngày tại chùa...
Thầy Tài Trò Giỏi - Thượng tọa Thích Chân Tính 2017

Thầy Tài Trò Giỏi – Thích Chân Tính

Bài thuyết pháp Thầy Tài Trò Giỏi được thượng tọa Thích Chân Tính giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa...
Lỗi Lầm - Thượng tọa Thích Chân Tính 2017

Lỗi Lầm – Thích Chân Tính

Bài pháp thoại Lỗi Lầm được thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh...
Bệnh Từ Miệng Vào - Thích Chân Tính

Bệnh Từ Miệng Vào – Thích Chân Tính

Bài thuyết pháp "Bệnh Từ Miệng Vào" do thượng tọa Thích Chân Tính giảng tại chùa Hoằng Pháp ngày 11/02/2017 (15/01/Đinh Dậu) http://youtu.be/GoNfEFx8-yM
Cái Gì Là Của Ta? - Thích Chân Tính

Cái Gì Là Của Ta? – Thích Chân Tính

Bài thuyết pháp "Cái Gì Là Của Ta" được thượng tọa Thích Chân Tính giảng tại chùa Hải Đức (Bang Texas - Hoa Kỳ)...
Ý Nghĩa Hoa Đăng Đêm Di Đà - Thích Chân Tính

Ý Nghĩa Hoa Đăng Đêm Di Đà – Thích Chân Tính

Bài pháp thoại "Ý Nghĩa Hoa Đăng Đêm Di Đà" do thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp ngày 18/12/2016...
Dấu Ấn Hoằng Pháp Tại Mỹ - Thượng tọa Thích Chân Tính

Dấu Ấn Hoằng Pháp Tại Mỹ – Thích Chân Tính

Pháp âm Dấu Ấn Hoằng Pháp Tại Mỹ do thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng ngày 04/12/2016 trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày...
Chùa Là Trường Học Phật Pháp - Thích Chân Tính 2016

Chùa Là Trường Học Phật Pháp – Thích Chân Tính

http://youtu.be/hPw7xoodxE0 Chùa Là Trường Học Phật Pháp - Thích Chân Tính 2016 Bài pháp thoại do thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng tại Hiền Như...
Tâm Sự Với Sinh Viên - Thích Chân Tính 2016.

Tâm Sự Với Sinh Viên – Thích Chân Tính

http://youtu.be/Zseoza1EYjM Tâm Sự Với Sinh Viên - Thích Chân Tính 2016 Bài pháp thoại do thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp...
Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ - Thầy Thích Chân Tính

Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ – Thích Chân Tính

http://youtu.be/N-u0AEy-2nM Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ - Thích Chân Tính Đây là nhân duyên thù thắng của Thượng tọa Thích Chân Tính với quý Phật...
8 Pháp Của Thế Gian - Thích Chân Tính

8 Pháp Của Thế Gian – Thích Chân Tính

Pháp thoại "8 Pháp Của Thế Gian" do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng...

Lời Thật Mất Lòng – Thầy Thích Chân Tính 2016

http://youtu.be/se3fiv-InPU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bất Tăng Bất Giảm - Thầy Thích Chân Tính giảng 2016

Bất Tăng Bất Giảm – Thích Chân Tính

Video thuyết pháp Bất Tăng Bất Giảm được thầy Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 82 tại chùa Hoằng...

Một Pháp Thành Tựu – Thích Chân Tính

http://youtu.be/8FSAy0b__qg Câu hỏi được đưa ra là: “Phật giáo Nam Tông có tu pháp môn niệm Phật hay không, nếu có thì cách thức tu...

Tống Táng Giản Đơn – Thích Chân Tính

http://youtu.be/3yY_QXxswOQ Thượng tọa đã chia sẻ cùng đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc tang lễ của người Việt nói chung cũng...

Nhân Thiện Tâm – Thích Chân TÍnh

http://youtu.be/BSCOsYmOHrM Nhân Thiện Tâm - Thích Chân TÍnh

Đừng Mê Của Lạ – Thích Chân Tính

http://youtu.be/9q6iG_7RjAs Cám ơn quí vị đã dành thời gian quí báu xem Video này. Quý vị có thể xem thêm các bài giảng của thầy Thích...

Từ Bệnh Đến Thuốc – Thích Chân Tính

http://youtu.be/Y13tsqypVT0 Từ Bệnh Đến Thuốc - Thượng tọa Thích Chân Tính khóa tu niệm phật một ngày
Thất Thánh Tài - Thầy Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thất Thánh Tài – Thích Chân Tính

http://youtu.be/9LEN6JYlL0I Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lợi Ích An Lạc - Pháp thoại thầy Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích An Lạc – Thích Chân Tính

http://youtu.be/aDsKN6V8m_w Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tự Lợi Lợi Tha - Thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tự Lợi Lợi Tha – Thích Chân Tính

http://youtu.be/jJbkOEHm0Po Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nụ Cười Di Lặc - Pháp thoại TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nụ Cười Di Lặc – Thích Chân Tính

http://youtu.be/UCSSZQmsJW0 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Oai Nghi Của Người Tu Phật Thất - Pháp thoại TT Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Oai Nghi Của Người Tu Phật Thất – Thích Chân Tính

http://youtu.be/a2y0p0_mKg8 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hết Lòng Vì Đạo - Pháp thoại thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hết Lòng Vì Đạo – Thích Chân Tính

http://youtu.be/gDqc961vL_Y Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tích Của Hay Tích Đức - TT Thích Chân Tính thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tích Của Hay Tích Đức – Thích Chân Tính

http://youtu.be/gxrFQmJslzU Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hoằng Đạo - Pháp thoại thượng tọa Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hoằng Đạo – Thích Chân Tính

http://youtu.be/pmblgslwYak Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lễ Quy Y Tam Bảo Phần 1 - Pháp thoại thầy Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lễ Quy Y Tam Bảo Phần 1 – Thích Chân Tính

http://youtu.be/uoIbAVWtdKY Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Chân Tính thuyết giảng https://goo.gl/y8tLq9 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ai Cũng Là Phật - Bài giảng thầy Thích Chân Tính.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ai Cũng Là Phật – Thích Chân Tính

Bài pháp thoại Ai Cũng Là Phật do thầy Thích Chân Tính thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - TP.HCM) ngày 28-02-10...