Giảng sư Thích Thiện Tuệ

Thích Thiện Tuệ

Thích Thiện Tuệ
898 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Cố Vui Trong Những Ngày Buồn - Thích Thiện Tuệ

Cố Vui Trong Những Ngày Buồn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bảo Thắng (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 05-11-2018
Xa Thương Gần Thường - Thích Thiện Tuệ

Xa Thương Gần Thường – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bửu Châu (H. Củ Chi - HCM) ngày 04-11-2018
Có Những Thứ Nhạt Phai - Thích Thiện Tuệ

Có Những Thứ Nhạt Phai – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 02-12-2018
Vừa Lòng Chưa Hẳn Là Tốt, Trái Ý Chưa Hẳn Là Xấu - Thích Thiện Tuệ

Vừa Lòng Chưa Hẳn Là Tốt, Trái Ý Chưa Hẳn Là Xấu – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Sắc Tứ Minh Thiện (T. Khánh Hòa) ngày 17-09-2018
Lỡ Hẹn - Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Huyền Trang 02-11-2018

Lỡ Hẹn – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Huyền Trang (TX Long Khánh - T. Đồng Nai) ngày 02-11-2018
Nghèo - Thích Thiện Tuệ giảng tại Nha Trang 17-09-2018

Nghèo – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Hải Ấn (TP. Nha Trang - T. Khánh Hòa), ngày 17-09-2018
Làm Gì Để Trở Thành Phật Tử - Thích Thiện Tuệ

Làm Gì Để Trở Thành Phật Tử – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phú Đức (TP Nha Trang) ngày 17-09-2018
Giải Mã Về Giấc Mơ - Đại Đức Thích Thiện Tuệ 2018

Giải Mã Về Giấc Mơ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 18-11-2018
Vợ Chồng Cùng Tu - Thích Thiện Tuệ

Vợ Chồng Cùng Tu – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú - HCM) ngày 26-10-2018
Sự Quan Trọng Của Cận Tử Nghiệp - Thích Thiện Tuệ

Sự Quan Trọng Của Cận Tử Nghiệp – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Q. Thủ Đức - HCM) ngày 04-11-2018
Lấy Pháp Làm Trọng - Thích Thiện Tuệ

Lấy Pháp Làm Trọng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 21-10-2018
Để Dành Cho Đời Sau - Đại Đức Thích Thiện Tuệ 2018

Để Dành Cho Đời Sau – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Long Thành (Long Hồ, Vĩnh Long) ngày 10/10/2018
Tà Kiến Là Ác, Không Lành - Thích Thiện Tuệ

Tà Kiến Là Ác, Không Lành – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM), ngày 16-09-2018
Nguời Mất Nhận Được Gì Từ Sự Hồi Hướng - Thích Thiện Tuệ

Nguời Mất Nhận Được Gì Từ Sự Hồi Hướng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức - HCM), ngày 07-10-2018
Tâm Càng Rộng Lớn Thì Khổ Đau Càng Nhỏ - Thích Thiện Tuệ

Tâm Càng Rộng Lớn Thì Khổ Đau Càng Nhỏ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Diệu (Hóc Môn - HCM), ngày 20-08-2018