Ca khúc: PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thể hiện: Ban Thiền Ca Tu Viện Tường Vân
Hòa âm phối khí: The Wings Media (thewingsmedia.com)