Ca khúc: PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thể hiện: Ban Thiền Ca Tu Viện Tường Vân
Hòa âm phối khí, thu âm, quay hình: phòng thu Wings (Youtube / Fanpage)

KARAOKE