Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc. Qua lời nhạc nhẹ nhàng sâu lắng sẽ giúp chúng ta an lạc hơn trong cuộc sống

video
play-rounded-fill

Xem thêm:

Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

Chú Đại Bi – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến

Tổng hợp nhạc Chú Đại Bi (Phạn-Việt)

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 1

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 2Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 3Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 4Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 5Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt - NS Võ Tá Hân - 6