Ca khúc: Về Lạy Quan Âm
Tác giả: Thầy Thích Nghiêm Bình
Thể hiện: Ca sĩ Mỹ Trang Bolero

► Một sản phẩm MV Phật giáo được thực hiện tại Sân Khấu Wings production (Youtube / Fanpage)

► Lyrics:
Con về lạy quan âm, bao tháng năm phong trần thế nhân
Tử sanh đắng cay bao lần, con chánh niệm tu hành khuya sớm,
Noi gương lành quan thế âm như ánh trăng soi đường con đi
Hiểm nguy phân kỳ giữa nơi biệt ly, mãi không phai mờ ánh đạo từ bi
Ôi biển trần mênh mông, bao sấm chớp mưa giông xa lánh nơi phiêu bồng,
Nhẹ nhàng tâm không ôi! quan thế âm! giọt nước cành dương ban pháp mầu đời con, qua cầu không dãi dầu từ sanh cõi trần.

Thánh thót chuông ngân, thơm ngát trầm, lời kinh diệu pháp liên hoa, nhiệm mầu bao la pháp thân thanh tịnh, đong đầy từ bi, chứng tri tấm lòng con trở về đây mẹ hiền quan thế âm.

[Cổ]:
Mẹ hiền ơi, con mỏi gót lãng du trong vô thường cát bụi nặng trĩu tâm linh quằn vai gánh nặng nay gặp ân sư khai ngộ pháp di đà

[Câu 3]:
Dừng bước nghiệp duyên nơi chốn ta bà diệu pháp liên hoa, phổ môn thị hiện, năng cảm chúng hữu tình rực sáng ánh bình minh
Sưởi ấm tâm hồn băng giá vô minh, bát nhã khai hoa nhàn vui trong tịnh độ giọt nước cành dương ngát nồng hương giác ngộ trời đất hóa lưu ly minh ngọc sáng ngôi chùa.

[Vọng kim lang]:
Quan thế âm từ bi, ứng hóa trong muôn loài, ban pháp âm hải triều cho thái bình phước duyên trần gian nhân thiên rưới hoa cúng dường nguyện phụng hành quan âm từ bi
Y vàng sư thầy hành từ trang nghiêm, ánh quang diệu hiền hòa trong pháp giới quan âm chơn tâm lắng sâu kinh cầu, ôi nhiệm mầu phổ môn truyền ban hân hoan chứa chan thâm tình, nguyện trọn đời khắc ghi phật ngôn.

[Câu 6]:
Thiên thủ ngàn tay nâng đài sen độ thế, thiên nhãn quang minh chiếu sáng lối con về gieo duyên trí hạnh bồ đề mười hai đại nguyện thuyền về quê hương dù ai xuôi ngược ngàn phương quan âm thị hiện chơn thường bình an.