Điều 1: Người phật tử chân chính thờ phụng hình ảnh tượng Phật, Bồ tát, A-la-hán và thánh tăng để được chiêm bái, học hỏi qua công hạnh độ sinh, không biết mệt mỏi, nhàm chán mà vẫn an nhiên tự tại để làm gương sáng cho cuộc đời, nhằm làm chỗ dựa tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội.
Điều 2: Người phật tử chân chính, sau khi phát nguyện nương tựa ba ngôi Tam bảo tức Phật, Pháp, Tăng thì không tôn thờ các thần linh, quỷ, vật nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống. Người phật tử phải biết rõ ràng, không ai có quyền ban phước giáng họa mà chỉ tin vào chân lý nhân quả và cố gắng dứt ác làm lành, để hoàn thiện chính mình.

Cách thức thờ Phật Bồ Tát

Điều 3: Người phật tử chân chính, nên thờ Phật, Bồ tát trang nghiêm, ở nơi thoáng cao, sạch sẽ, không cao quá 1m8 để thuận lợi trong việc dọn dẹp, dâng cúng hoa quả, đọc kinh và lễ bái.
Điều 4: Người phật tử chân chính, nên thường xuyên quét dọn nơi thờ Phật, Bồ tát trước khi đọc kinh, cúng bái hay lễ Phật phải tắm gội sạch sẽ, ăn mặc tươm tất để thân và tâm được thuần khiết, trong sạch.
Điều 5: Người phật tử chân chính nên để chuông mõ ngay nơi bàn thờ Phật, Bồ tát. Không được để kinh sách và các phương tiện khác một cách tùy tiện làm mất phần trang nghiêm trong việc thờ phụng.

(Thích Đạt Ma Phổ Giác)