Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già?

Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi

Nhớ khi đi ngược về xuôi,
Mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi được cò

Những ngày mưa lũ gió to
Công mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên,

Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi

Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao.

co oi sao lai quen cong me gia 1

Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép, thụt vào hố sâu

Nuôi cò, cò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon.

Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn, có còn nhớ không?

Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già

Hỏi rằng mẹ đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi……

(st)