Cõng Mẹ Đi Chơi (sáng tác: Trần Quế Sơn)
trình bày: Hà Chương minh họa; vũ đoàn sắc màu