Đừng để những tổn thương thuyết phục được rằng: tất cả những kẻ đến với nhau chỉ để trao những tổn thương rồi đi…

Đừng để những nỗi buồn thuyết phục được rằng: cuộc sống ngoài kia đâu có gì vui…

cuoc song nhin tu o cua thien 32

Đừng để những thủ đoạn toan tính của nhiều người thuyết phục được rằng: cuộc đời này chẳng có lấy một kẻ chân thật…

Đừng để những lỗi lầm, ta và Người từng phạm phải, thuyết phục được rằng: chúng ta sẽ không thể làm người tử tế trong tương lai…

Đừng để những câu chuyện sỏi đá với rong rêu tháng năm thuyết phục được rằng: qua tháng năm dài lòng người cũng phủ kín rêu xanh.

Vô Thường