Dư Âm Miền Thánh Tích (Thơ: Thích Tâm Thuận, Nhạc: Nguyễn Tiến Nghĩa)
trình bày: Dzoãn Minh minh họa: vũ đoàn sắc màu

Dư Âm Miền Thánh Tích – Dzoãn Minh
Đánh giá