Đời người chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng ai là mọi vận đều thông, mọi điều đều thuận cả.

duong doi
Đường khó thế nào cũng có người đi, chẳng phải ta cứ khóc lóc mà sẽ có người đến giúp, cũng chẳng phải ta bị đau sẽ có người đến thương. Chân có mỏi thì tự mình hay, tay có đau thì cũng tự mình biết, tâm tính yếu mềm hay mạnh mẽ cũng tự bản thân mình hiểu rõ nhất.

Đường đời dẫu khó thế nào thì cũng phải tự mình vững bước, cuộc sống dẫu có khổ cực mấy cũng phải tự mình vượt qua, chỉ có người đã từng trải qua gian khổ mới có thể kiên cường, chỉ có người đã từng thất bại mới có thể đi đến thành công.

Trong cuộc sống quan trọng là cần nghĩ thông, nhìn thấu, tự trông cậy vào chính mình chứ đừng nên trông chờ ở nơi người khác.

St